info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 10:55
kontakt
AQUA

Komunikaty

16/02/21 12:41 AQUA: Doręczenie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o udzieleniu zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania.
15/02/21 14:55 AQUA: Podjęcie uchwały ws. złożenia wniosku taryfowego dla gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie w Gliwicach na okres kolejnych trzech lat obrachunkowych
11/02/21 09:20  brak uprawnień AQUA SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
28/01/21 13:31  brak uprawnień AQUA SA (1/2021) Terminarz raportów okresowych na 2021 rok.
08/01/21 14:01 AQUA: Zawiadomienie Miasta Bielska-Białej o stanie posiadania akcji AQUA S.A.
16/12/20 13:23 AQUA: Stanowisko Zarządu AQUA S.A. w sprawie pisma otrzymanego od Veolia Voda (Sofia) B.V.
04/12/20 14:20 AQUA: Otrzymanie pisma od Veolia Voda (Sofia) B.V.
01/12/20 11:41  brak uprawnień AQUA SA (14/2020) Podpisanie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych ?AQUA? S.A.
24/11/20 14:47 AQUA: Wyjaśnienie w związku z raportem ESPI nr 14/2020 z dnia 17.11.2020r.
17/11/20 13:56 AQUA: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
13/11/20 12:45  brak uprawnień AQUA SA (13/2020) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ?AQUA? S.A
12:39 AQUA: Informacja o planie inwestycji.
22/10/20 09:51  brak uprawnień AQUA SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
14/10/20 12:01 AQUA: Szacowany wynik netto po III kwartale 2020r.
23/07/20 07:05  brak uprawnień AQUA SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.