info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 02:18
kontakt
AQUA

Komunikaty

17/06/21 14:57  brak uprawnień AQUA SA (15/2021) Powołanie Członków Zarządu ?AQUA? S.A.
14:51 AQUA: Powołanie Członków Zarządu "AQUA" S.A.
14:12  brak uprawnień AQUA SA (14/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ?AQUA? S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
14:02 AQUA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
13:55  brak uprawnień AQUA SA (13/2021) Powołanie członków Rady Nadzorczej ?AQUA? S.A.
13:48  brak uprawnień AQUA SA (12/2021) Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?AQUA? S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
13:42 AQUA: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
14/06/21 14:39  brak uprawnień AQUA SA (11/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ?AQUA? S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
14:31 AQUA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
14:17  brak uprawnień AQUA SA (10/2021) Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?AQUA? S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
14:12 AQUA: Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
11/06/21 10:47 AQUA: Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
07/06/21 15:08 AQUA: Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
28/05/21 10:20  brak uprawnień AQUA SA (9/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?AQUA? S.A. na żądanie akcjonariusza.
10:10 AQUA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na żądanie akcjonariusza.