info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 01:11
kontakt
4FUNMED

Komunikaty

25/06/19 12:03 4FUN MEDIA S.A.: Skład Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
24/06/19 17:51 4FUN MEDIA S.A.: Powołanie Wojciecha Bieńkowskiego na Członka Rady Nadzorczej
17:10 4FUN MEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA 4fun Media S.A.
16:54 4FUN MEDIA S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku
18/06/19 18:07  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki 4FUN MEDIA S.A.
06/06/19 08:49 4FUN MEDIA S.A.: Uzupełnienie porządku obrad o uchwałę w sprawie zmiany zasad prowadzenia skupu akcji własnych
30/05/19 19:08 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:48 4FUN MEDIA S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok.
29/05/19 23:21 4FUN MEDIA S.A.: Uchwała Zarządu 4fun Media S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok
27/05/19 09:46 4FUN MEDIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 4fun Media S.A.
29/04/19 09:08  brak uprawnień Vestor DM obniża cenę docelową dla 4funMedia do 18,2 zł
25/04/19 20:32 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:30 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz raportu rocznego
08/04/19 18:36 4FUN MEDIA S.A.: Szacunkowe wyniki (w pozycjach: przychody ze sprzedaży, EBITDA, zysk netto) za 2018 rok
18:23 4FUN MEDIA S.A.: Przyspieszenie publikacji raportu rocznego za 2018 rok