info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 22:54
kontakt
4FUNMED

Komunikaty

15/01/21 09:33 4FUN MEDIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
04/12/20 14:31 4FUN MEDIA S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 4fun Media S.A.
30/11/20 18:10 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/20 13:20 4FUN MEDIA S.A.: Zawarcie umów sprzedaży udziałów spółek zależnych Emitenta
06/11/20 19:55 4FUN MEDIA S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż udziałów spółek zależnych Emitenta
19:25 4FUN MEDIA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej związanej z podjęciem negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów spółek zależnych
04/11/20 22:27 4FUN MEDIA S.A.: Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej
30/09/20 17:25 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/20 21:24 4FUN MEDIA S.A.: Planowany odpis aktualizujący wartość udziałów i pożyczek na dzień 30.06.2020 roku
21:19 4FUN MEDIA S.A.: Przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych
30/07/20 12:34 4FUN MEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA 4fun Media S.A.
12:21 4FUN MEDIA S.A.: Uchwały podjęte w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A.
23/07/20 16:47 4FUN MEDIA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji 4fun Media S.A.
10/07/20 14:19 4FUN MEDIA S.A.: Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 lipca 2020 roku
03/07/20 13:24 4FUN MEDIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał