info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 17:28
kontakt
4FUNMED

Komunikaty

25/10/19 15:25 4FUN MEDIA S.A.: Uchwała Zarządu Emitenta o zakończeniu działalności operacyjnej serwisu naimprezie.pl
18/10/19 11:59 4FUN MEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 4fun Media S.A.
11:51 4FUN MEDIA S.A.: Uchwały podjęte podczas NWZA 4fun Media S.A. oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej
11:21 4FUN MEDIA S.A.: Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.
30/09/19 20:06  brak uprawnień 4fun Media zamierza zrestrukturyzować segment e-commerce, odwołuje prognozę dla segmentu
19:20 4FUN MEDIA S.A.: Znacząca umowa zawarta przez spółkę zależną (Screen Network S.A.).
19:13 4FUN MEDIA S.A.: Plan Zarządu 4fun Media S.A. dotyczący dalszego rozwoju grupy kapitałowej.
19:00 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/19 15:05 4FUN MEDIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A.
25/06/19 12:03 4FUN MEDIA S.A.: Skład Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
24/06/19 17:51 4FUN MEDIA S.A.: Powołanie Wojciecha Bieńkowskiego na Członka Rady Nadzorczej
17:10 4FUN MEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA 4fun Media S.A.
16:54 4FUN MEDIA S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku
18/06/19 18:07  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki 4FUN MEDIA S.A.
06/06/19 08:49 4FUN MEDIA S.A.: Uzupełnienie porządku obrad o uchwałę w sprawie zmiany zasad prowadzenia skupu akcji własnych