info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 00:21
kontakt
4FUNMED

Komunikaty

30/09/20 17:25 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/20 21:24 4FUN MEDIA S.A.: Planowany odpis aktualizujący wartość udziałów i pożyczek na dzień 30.06.2020 roku
21:19 4FUN MEDIA S.A.: Przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych
30/07/20 12:34 4FUN MEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA 4fun Media S.A.
12:21 4FUN MEDIA S.A.: Uchwały podjęte w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A.
23/07/20 16:47 4FUN MEDIA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji 4fun Media S.A.
10/07/20 14:19 4FUN MEDIA S.A.: Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 lipca 2020 roku
03/07/20 13:24 4FUN MEDIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał
10/06/20 17:44 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/06/20 23:07 4FUN MEDIA S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej z PFR przez spółkę zależną
04/06/20 23:10 4FUN MEDIA S.A.: Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.
02/06/20 19:26 4FUN MEDIA S.A.: Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("ZCP") do spółki zależnej
25/05/20 18:01 4FUN MEDIA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020 roku
07/05/20 17:22 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:14 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz raportu rocznego