info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:23
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

30/07/21 15:56  brak uprawnień INTERBUD-LUBLIN SA (1/2021) Interbud-Lublin Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14:36 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości w Lublinie - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej
27/07/21 17:22 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie
07/07/21 17:14 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie.
29/06/21 20:16 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS
22/06/21 16:28 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na wykonanie częściowej infrastruktury drogowej przy ul. Jana Pawła II w Lublinie
21/06/21 15:46 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie
18/06/21 18:41 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja nt. zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
18:33 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja nt. zawarcia przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowych
11/06/21 15:42 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 08 czerwca 2021 r.
08/06/21 16:03 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. umów sprzedaży nieruchomości gruntowych
15:04 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
02/06/21 15:01 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
28/05/21 18:37 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/21 15:36 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A.