info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:07
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

09/03/21 13:19 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości w Lublinie
17/02/21 16:24 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Lublinie
10/02/21 16:13 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
21/01/21 18:42 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickie w Lublinie
14/01/21 15:16 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w 2021 roku
11/12/20 16:08 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie.
30/11/20 21:07 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/11/20 15:49 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
29/10/20 13:56 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
12/10/20 15:01 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
05/10/20 16:32 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na komercjalizację Węglin Parku
25/09/20 13:32 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie
24/09/20 18:07 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:14 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
21/09/20 14:36 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 r.