info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 22:01
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

07/05/20 19:56 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego
05/05/20 17:41 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Sprzedaż akcji spółki zależnej
30/04/20 17:35 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:34 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz raportu rocznego
24/04/20 19:31 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Powołanie Zarządu na kolejna kadencję
13/03/20 19:23 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie
10/03/20 17:47 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane
03/03/20 19:28 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie umowy nabycia udziału nieruchomości gruntowej w Lublinie
26/02/20 16:15 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. raport bieżący
25/02/20 17:45 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane
21/02/20 19:21  brak uprawnień GPW: uchylenie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki INTERBUD-LUBLIN SA
20/02/20 19:47 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny
19/02/20 13:17 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umów sprzedaży dwóch lokali usługowych.
14/02/20 15:36 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umów sprzedaży dwóch lokali usługowych
20/01/20 14:47 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych