info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 12:28
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

12/10/20 15:01 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
05/10/20 16:32 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na komercjalizację Węglin Parku
25/09/20 13:32 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie
24/09/20 18:07 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:14 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
21/09/20 14:36 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 r.
18/09/20 15:35 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
17/09/20 19:48 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aneks do poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS
15:52 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie
04/09/20 11:56 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
03/09/20 16:00 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowych
20/08/20 13:40 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
31/07/20 18:40 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
30/07/20 13:41 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
25/06/20 13:53 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.