info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 14:08
kontakt
MALMAR

Komunikaty

29/11/19 13:16  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (14/2019) Powołanie Prokurenta Spółki Małkowski-Martech S.A.
12:00 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Raport w sprawie akcjonariuszy, którzy uczestniczyli na NWZ Akcjonariuszy Spółki dnia 25 listopada 2019r.
26/11/19 14:52  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (13/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna z dnia 25 listopada 2019r.
14/11/19 13:31  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (12/2019) Raport okresowy za trzeci kwartał 2019 MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna
31/10/19 14:03 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z dnia 31.10.2019r.
30/10/19 15:38 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał
15:25  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał
14/08/19 12:18  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (10/2019) Raport okresowy za drugi kwartał 2019 MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna
10/08/19 22:40 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Zamknięcie linii kredytowej
05/08/19 15:44  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (9/2019) Powołanie Członka Zarządu Spółki Małkowski-Martech S.A.
15:39  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (8/2019) Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020
11/07/19 14:39 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Zawarcie umów kredytowych z dnia 11.07.2019r.
17/06/19 13:43 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Raport w sprawie akcjonariuszy, którzy uczestniczyli na ZWZ Akcjonariuszy Spółki dnia 10 czerwca 2019r.
11/06/19 14:44  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (7/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2019r.
15/05/19 15:23  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (6/2019) Raport okresowy za pierwszy kwartał 2019 MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna