info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 07:27
kontakt
MALMAR

Komunikaty

23/07/21 14:12  brak uprawnień Małkowski-Martech chce pozyskać inwestora strategicznego
13:59 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Podjęcie działań związanych z pozyskaniem inwestora strategicznego
09/07/21 16:39 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z dnia 09.07.2021r.
24/06/21 13:30 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Raport w sprawie akcjonariuszy, którzy uczestniczyli na ZWZ Akcjonariuszy Spółki dnia 17 czerwca 2021r.
18/06/21 13:51  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2021r.
15/06/21 13:46 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z dnia 15.06.2021r.
13:30  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (7/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
21/05/21 11:35  brak uprawnień Małkowski-Martech chce wypłacić 0,14 zł dywidendy na akcję
11:32 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna
11:09  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna
14/05/21 06:19  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (5/2021) Raport okresowy za pierwszy kwartał 2021 "MAŁKOWSKI-MARTECH" Spółka Akcyjna
12/05/21 14:30 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2020
14:09  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (4/2021) Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022
30/04/21 08:42 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
06:59  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (3/2021) Raport roczny za 2020 rok Małkowski-Martech Spółka Akcyjna