info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 18:55
kontakt
MALMAR

Komunikaty

15/05/20 07:44  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (4/2020) Raport okresowy za pierwszy kwartał 2020 MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna
05/05/20 15:38 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2019
30/04/20 14:00  brak uprawnień Małkowski-Martech chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję
13:15 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
24/04/20 08:18  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (3/2020) Raport roczny za 2019 rok Małkowski-Martech Spółka Akcyjna
17/04/20 20:44 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
14/02/20 12:31  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (2/2020) Raport okresowy za czwarty kwartał 2019 MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna
21/01/20 12:06  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (1/2020) Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020
18/12/19 12:35 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
29/11/19 13:16  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (14/2019) Powołanie Prokurenta Spółki Małkowski-Martech S.A.
12:00 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Raport w sprawie akcjonariuszy, którzy uczestniczyli na NWZ Akcjonariuszy Spółki dnia 25 listopada 2019r.
26/11/19 14:52  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (13/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna z dnia 25 listopada 2019r.
14/11/19 13:31  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (12/2019) Raport okresowy za trzeci kwartał 2019 MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna
31/10/19 14:03 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z dnia 31.10.2019r.
30/10/19 15:38 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał