info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.03, godz. 21:28
kontakt
ESKIMO

Komunikaty

29/06/20 20:31  brak uprawnień ESKIMOS SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
20/05/20 18:41 ESKIMOS S.A.: Ustanowienie tymczasowego Nadzorcy Sądowego.
14/05/20 17:06  brak uprawnień ESKIMOS SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
23/03/20 14:49  brak uprawnień ESKIMOS SA (4/2020) Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.
03/03/20 17:40  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ESKIMOS S.A.
02/03/20 18:47  brak uprawnień Eskimos złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosek o ogłoszenie upadłości
18:36 ESKIMOS S.A.: Złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości.
14/02/20 20:58  brak uprawnień ESKIMOS SA (3/2020) Raport Kwartalny za IV Kwartał 2019 roku.
24/01/20 16:10 ESKIMOS S.A.: Lista akcjonariuszy NWZA w dniu 23 stycznia 2020 r.
15:54  brak uprawnień ESKIMOS SA (2/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
15:44  brak uprawnień ESKIMOS SA (1/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 23 stycznia 2020r.
20/01/20 17:05 ESKIMOS S.A.: Sprzedaż towarów wyprodukowanych w ramach Programu Stabilizacji Cen na rynku jabłek przemysłowych.
23/12/19 17:41 ESKIMOS S.A.: OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
10:08  brak uprawnień ESKIMOS SA (16/2019) OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
12/12/19 11:29 ESKIMOS S.A.: Oświadczenie o przejęciu zastawu rejestrowego na własność.