info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 02:43
kontakt
ESKIMO

Komunikaty

15/12/20 15:08 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019.
13/11/20 16:31 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
05/11/20 07:54 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
30/09/20 05:27 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
14/08/20 21:50 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku.
31/07/20 19:08 brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI notowanych na NewConnect
30/07/20 19:59 brak uprawnień ESKIMOS SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019.
09:47 brak uprawnień Sąd otworzył postępowanie sanacyjne spółki Eskimos
09:19 ESKIMOS S.A.: Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego
15/07/20 00:11 ESKIMOS S.A.: : Postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego
08/07/20 23:19 ESKIMOS S.A.: Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych ws. postępowania sądowego KOWR przeciwko Emitentowi oraz przekazanie informacji poufnej dot. postanowienia Sądu Rejonowego w tej sprawie
29/06/20 20:31 brak uprawnień ESKIMOS SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
20/05/20 18:41 ESKIMOS S.A.: Ustanowienie tymczasowego Nadzorcy Sądowego.
14/05/20 17:06 brak uprawnień ESKIMOS SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
23/03/20 14:49 brak uprawnień ESKIMOS SA (4/2020) Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.