info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 10:57
kontakt
OPTEAM

Komunikaty

26/01/21 14:41 OPTEAM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
01/12/20 07:19  brak uprawnień OPTeam chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '20 w wysokości 14,98 zł na akcję
30/11/20 23:56 OPTEAM S.A.: Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.
05/11/20 23:16 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz raportu kwartalnego
28/10/20 12:54 OPTEAM S.A.: Informacja o wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
27/10/20 15:16 OPTEAM S.A.: Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
26/10/20 17:57  brak uprawnień Opteam i Innova podpisały umowę sprzedaży Polskich ePłatności
17:40 OPTEAM S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
11:19 OPTEAM S.A.: Informacja o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
23/10/20 20:08  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
11:37 OPTEAM S.A.: Informacja o otrzymaniu oświadczenia od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
13/10/20 15:38 OPTEAM S.A.: Informacja o spełnieniu warunków umowy przedwstępnej.
02/10/20 15:44 OPTEAM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.
11/09/20 17:11 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz raportu półrocznego
04/08/20 15:54  brak uprawnień OPTEAM SA (1/2020) OPTeam Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk