info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.27, godz. 07:21
kontakt
OPTEAM

Komunikaty

20/01/20 15:28 OPTEAM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
02/12/19 19:46 OPTEAM S.A.: Zawarcie umowy z Morgan Stanley & Co. International plc.
25/11/19 15:34 OPTEAM S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej transakcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
07/11/19 17:12 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz raportu kwartalnego
14:33 OPTEAM S.A.: Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - nabycie pakietu akcji.
14:28 OPTEAM S.A.: Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - zbycie pakietu akcji.
11/10/19 13:50 OPTEAM S.A.: Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały WZA
23/09/19 15:33 OPTEAM S.A.: Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej
12/09/19 17:06 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz raportu półrocznego
19/08/19 14:17 OPTEAM S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Emitenta.
05/08/19 16:03 OPTEAM S.A.: Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
22/07/19 23:43 OPTEAM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.
11/06/19 16:27  brak uprawnień OPTEAM SA (2/2019) OPTeam Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
16:12 OPTEAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 06.06.2019 r.
06/06/19 20:59 OPTEAM S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 06.06.2019 r.