info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 21:37
kontakt
KCI

Komunikaty

27/12/19 23:21 KCI: Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
13/12/19 21:35 KCI: Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
26/11/19 17:38 KCI: KCI formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/10/19 18:09 KCI: Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów
24/10/19 16:58 KCI: Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
04/10/19 17:18 KCI: Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
30/09/19 17:32 KCI: KCI formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/09/19 13:28 KCI: Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki
10:47 KCI: Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
22/09/19 18:46 KCI: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
22/08/19 16:13 KCI: Transakcje na obligacjach dokonane przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
08/07/19 15:14 KCI: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.
15:02 KCI: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 21.06.2019 r.
14:53 KCI: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na21.06.2019 roku, podjęte po przerwie w dniu 05.07.2019
03/07/19 16:14 KCI: Zakwalifikowanie akcji spółki KCI SA do segmentu Lista Alertów i Strefy Niższej Płynności oraz wykreślenia z indeksu sektorowego WIG-media