info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 23:56
kontakt
KCI

Komunikaty

16/02/21 16:17 KCI: Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
29/01/21 16:57 KCI: Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
22/01/21 12:47 KCI: Terminy publikacji raporto´w okresowych w 2021 roku.
20/01/21 13:57 KCI: Ograniczenie zabezpieczenia na majątku spółki KCI SA
22/12/20 16:01 KCI: Doręczenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
16/12/20 10:37 KCI: Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o unieważnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółkiw sprawie upowaz˙nienia zarza?du do zmiany rynku notowań akcji Spółki KCI S.A. z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynek NewConnect
27/11/20 10:49 KCI: Transakcje na obligacjach dokonane przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązkizarządcze
25/11/20 19:55 KCI: KCI formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/09/20 17:52 KCI: KCI formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/20 22:04 KCI: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 września 2020 r.
18:46 KCI: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 września 2020 r.
11/09/20 17:05 KCI: Zawiadomienie o udziale w głosach
07/09/20 16:11 KCI: Zawiadomienie o udziale w głosach
25/08/20 16:58  brak uprawnień Akcjonariusze KCI zdecydują o wycofaniu spółki z obrotu na GPW
16:51 KCI: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia