info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 09:37
kontakt
KCI

Komunikaty

29/04/21 18:11 KCI: KCI formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:48 KCI: KCI formularz raportu rocznego
26/04/21 15:07 KCI: Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
19/04/21 14:14 KCI: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
14/04/21 09:59 KCI: Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
02/04/21 10:16 KCI: Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
28/03/21 16:42  brak uprawnień KCI czeka na oferty inwestorów zainteresowanych Gremi Media
14:28 KCI: Informacja o działaniach w ramach realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA (zawarcie umowy doradczej w ramach przeglądu opcji strategicznych)
16/02/21 16:17 KCI: Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
29/01/21 16:57 KCI: Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
22/01/21 12:47 KCI: Terminy publikacji raporto´w okresowych w 2021 roku.
20/01/21 13:57 KCI: Ograniczenie zabezpieczenia na majątku spółki KCI SA
22/12/20 16:01 KCI: Doręczenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
16/12/20 10:37 KCI: Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o unieważnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółkiw sprawie upowaz˙nienia zarza?du do zmiany rynku notowań akcji Spółki KCI S.A. z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynek NewConnect
27/11/20 10:49 KCI: Transakcje na obligacjach dokonane przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązkizarządcze