info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 00:39
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

03/04/21 05:45 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
05:41 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz raportu rocznego
19/02/21 16:36  brak uprawnień ZPC Otmuchów szacuje, że w '20 EBITDA grupy w wyniosła 12,8 mln zł
16:11 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za 2020 rok
05/02/21 16:41 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów
29/01/21 18:15 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
27/11/20 19:19 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/20 11:20  brak uprawnień ZPC Otmuchów rozpoczął przegląd kierunków rozwoju segmentu produktów śniadaniowych i zbożowych
10:26 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja na temat rozpoczęcia procesu przeglądu kierunków rozwoju jednego z segmentów działalności
18/09/20 17:14 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/07/20 16:06 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Powołanie Członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
03/07/20 19:03 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej
02/07/20 12:30 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
26/06/20 18:20 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2020 roku
01/06/20 19:58 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki