info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.01, godz. 07:52
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

29/05/20 15:19 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku
14:58 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 26 czerwca 2020 r.
28/05/20 13:20 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Odwołanie członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
27/05/20 13:01 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
25/05/20 14:09  brak uprawnień ZPC Otmuchów ma umowę z NCBiR na dofinansowanie kwotą 15,9 mln zł
13:50 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zawarcie z NCBR umowy dotyczącej dofinansowania
22/05/20 17:13 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/20 02:57 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
02:47 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz raportu rocznego
07/05/20 17:50 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o ujęciu w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych
24/04/20 14:16 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego
17/04/20 18:34 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z NCBR
09/03/20 17:28 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
28/02/20 16:30 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja nt. zmian organizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta
21/02/20 18:12 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej