info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 14:33
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

11/06/21 18:25 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja nt. złożenia przez Emitenta wezwań do zapłaty - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o dochodzeniu roszczeń
28/05/21 19:48 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku
19:22 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r.
24/05/21 19:59 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
19:34 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o zawiadomieniu przekazanym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
12/05/21 18:16 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
05/05/21 19:45  brak uprawnień Turecka spółka Kervan Gida kupuje pakiety akcji ZPC Otmuchów i PWC Odra (aktl.)
19:32 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Uzupełnienie informacji nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży akcji
17:54  brak uprawnień Turecka spółka Kervan Gida kupuje pakiety akcji ZPC Otmuchów i PWC Odra
17:30 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży akcji - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
28/04/21 18:23 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/04/21 08:12 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
16/04/21 16:20 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie struktury finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów
03/04/21 05:45 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
05:41 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz raportu rocznego