info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 00:08
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

18/09/20 17:14 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/07/20 16:06 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Powołanie Członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
03/07/20 19:03 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej
02/07/20 12:30 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
26/06/20 18:20 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2020 roku
01/06/20 19:58 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
29/05/20 15:19 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku
14:58 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 26 czerwca 2020 r.
28/05/20 13:20 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Odwołanie członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
27/05/20 13:01 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
25/05/20 14:09  brak uprawnień ZPC Otmuchów ma umowę z NCBiR na dofinansowanie kwotą 15,9 mln zł
13:50 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zawarcie z NCBR umowy dotyczącej dofinansowania
22/05/20 17:13 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/20 02:57 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
02:47 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz raportu rocznego