info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.14, godz. 13:19
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

20/09/19 23:18 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/19 20:05 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Otmuchów za I półrocze 2019 rok
30/08/19 22:25  brak uprawnień ZPC Otmuchów zawiesiły sprzedaż nieruchomości w Gorzyczkach
22:16 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży wybranych aktywów nieoperacyjnych
27/06/19 08:49 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej
26/06/19 21:12 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 19 czerwca 2019 r.
19/06/19 20:02 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.
19:53 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku
23/05/19 21:12 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 roku
20:16 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 19 czerwca 2019 r.
14/05/19 22:18 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/19 23:01 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Otmuchów za I kwartał 2019 rok
17:10 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej
07/05/19 18:49  brak uprawnień Otmuchów ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości za 4 mln zł netto
18:30 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży wybranych aktywów nieoperacyjnych