info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 07:19
kontakt
MOST_ZAB

Komunikaty

18/03/20 15:30  brak uprawnień Mostostal Zabrze celuje w roczny zysk netto na poziomie 20 mln zł - strategia
15:00 MOSTALZAB: Strategia rozwoju Grupy MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2020-2022
03/03/20 15:35  brak uprawnień Oferta konsorcjum z Mostostalem Zabrze za 183,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Miasta Gliwice
15:22 MOSTALZAB: Otwarcie ofert na budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach
27/02/20 20:49 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:46 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz raportu rocznego
25/02/20 16:17  brak uprawnień Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że w IV kw. miała 3,4 mln zł zysku netto
15:57 MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za IV kwartał 2019 r. i rok 2019
18/02/20 15:21 MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną z PORR GmbH & Co. KGaA
31/01/20 15:13 MOSTALZAB: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
29/01/20 14:34 MOSTALZAB: Otrzymanie przez spółkę zależną zamówienia od BASF Battery Materials Finland Oy w Finlandii
28/01/20 16:40 MOSTALZAB: Zmiana umowy zawartej przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.
31/12/19 09:22 MOSTALZAB: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nieprodukcyjnej w Katowicach
19/12/19 14:58 MOSTALZAB: Zawarcie aneksu przez spółkę zależną Emitenta
18/12/19 15:33 MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG na realizację projektu we Włocławku