info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 21:25
kontakt
AGORA

Komunikaty

08/01/21 00:05  brak uprawnień Agora odwoła się od decyzji prezesa UOKiK zakazującej przejęcia Eurozetu (aktl.)
07/01/21 20:46  brak uprawnień Agora odwoła się od decyzji prezesa UOKiK zakazującej przejęcia spółki Eurozet
20:20 AGORA: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazująca koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.
13:58  brak uprawnień Sprzedaż dzienników w listopadzie '20 spadła rdr o 18,7 proc. do 460,4 tys. sztuk - ZKDP
13:13  brak uprawnień Prezes UOKiK zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę (opis)
12:57  brak uprawnień Prezes UOKiK zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę
31/12/20 16:27  brak uprawnień Agora rozpoczęła negocjacje w sprawie zmiany warunków opcji menedżerskich Heliosa
16:04 AGORA: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zmiany warunków opcji menadżerskich Helios S.A.
23/12/20 16:31 AGORA: Zawarcie kolejnych umów: o kredyt w rachunku bieżącym oraz o kredyt rewolwingowy przez spółkę zależną Helios S.A.
15/12/20 17:59 AGORA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR
11/12/20 15:08 AGORA: Zarejestrowanie umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2021
03/12/20 11:04  brak uprawnień Sprzedaż dzienników w październiku spadła rdr o 17,4 proc. do 463,7 tys. sztuk - ZKDP
18/11/20 16:36 AGORA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
17/11/20 20:12 AGORA: Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy Agora za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.
12:10  brak uprawnień Agora nie zgadza się z wątpliwościami UOKiK ws. przejęcia Eurozetu