info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 12:45
kontakt
AGORA

Komunikaty

06/10/20 12:56  brak uprawnień Sprzedaż dzienników w sierpniu spadła rdr o 19,3 proc. do 466 tys. sztuk - ZKDP
05/10/20 16:58 AGORA: Rejestracja zmian w statucie Spółki
01/10/20 18:53 AGORA: Rejestracja połączenia Agora-Poligrafia Sp. z o.o. z Agorą S.A.
28/09/20 11:26 AGORA: Rezygnacja członka Zarządu Agory S.A.
25/09/20 11:29  brak uprawnień Agora rozpoczyna odbudowę wyników, analizuje elementy strategii
08:23  brak uprawnień Agora miała w II kw. 41,1 mln zł straty netto, zgodnie z szacunkami (opis)
07:32  brak uprawnień Agora spodziewa się spadku wydatków na reklamę w '20 o 8-12 proc.
07:14  brak uprawnień Agora miała w II kw. 41,1 mln zł straty netto, zgodnie z szacunkami
06:31 AGORA: AGORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/09/20 19:32  brak uprawnień Agora zawarła umowę kredytową na 65 mln zł, Helios na 40 mln zł
18:12 AGORA: Zawarcie umów: o kredyt w rachunku bieżącym oraz o kredyt rewolwingowy przez spółkę zależną Helios S.A., oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
18:01 AGORA: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym, Aneksu nr 7 do Umowy o Limit Kredytowy z dnia 25 maja 2017 roku oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
12/09/20 21:12  brak uprawnień Internet stał się najbardziej kasowym rynkiem reklamy w II kwartale 2020 r. - raport PIE
03/09/20 12:27  brak uprawnień Sprzedaż dzienników w lipcu spadła rdr o 14,5 proc. do 468,5 tys. sztuk - ZKDP
31/08/20 09:53  brak uprawnień UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające ws. działań spółek AMS i Ströer Polska