info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 10:33
kontakt
MEDIACAP

Komunikaty

07/11/19 08:26 MEDIACAP S.A.: Szacunkowe przychody III kwartału 2019
06/11/19 14:15 MEDIACAP S.A.: Zwiększenie udziału Emitenta w kapitale zakładowym TalentMedia sp. z o.o. do 77,21%
29/10/19 16:37 MEDIACAP S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
07/10/19 12:31 MEDIACAP S.A.: Transakcja przejęcia 100% udziałów Gamellon sp. z o.o. przez TalentMedia sp. z o.o., zwiększenie udziału Emitenta w kapitale zakładowym TalentMedia do 61,44% oraz zmiana jej nazwy na LTTM
30/09/19 23:15 MEDIACAP S.A.: MEDIACAP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/19 11:23 MEDIACAP S.A.: Szacunkowe przychody II kwartału 2019
26/07/19 15:14 MEDIACAP S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
23/07/19 18:25 MEDIACAP S.A.: Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z firmą audytorską
04/07/19 17:00 MEDIACAP S.A.: Korekta ceny za udziały w LT Group sp. z o.o. oraz zawarcie umowy kredytowej przez TalentMedia sp. z o.o. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów LT Group sp. z o.o.
03/07/19 08:30 MEDIACAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 27.06.2019 r.
28/06/19 16:00 MEDIACAP S.A.: Powołanie Członka Zarządu w spółce zależnej
27/06/19 17:49 MEDIACAP S.A.: Zmiany w strukturze LT Group sp. z o.o.
17:45 MEDIACAP S.A.: Zwiększenie udziału Emitenta w kapitale zakładowym TalentMedia sp. z o.o. do 59,04%, zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej
17:41 MEDIACAP S.A.: Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27 czerwca 2019 r.
08:24 MEDIACAP S.A.: MEDIACAP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego