info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:44
kontakt
MEDIACAP

Komunikaty

31/03/21 20:10 MEDIACAP S.A.: MEDIACAP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:08 MEDIACAP S.A.: MEDIACAP S.A. formularz raportu rocznego
17/03/21 11:48 MEDIACAP S.A.: Zamiar połączenia spółek zależnych i zmiana nazw spółek
15/03/21 11:17 MEDIACAP S.A.: Zmiany w zarządach spółek zależnych
12/03/21 13:10 MEDIACAP S.A.: Przejście własności 25% udziałów w Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.
10/03/21 17:30 MEDIACAP S.A.: Podwyższenie stanu posiadania w spółce zależnej, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o., do 100% udziałów
17:26 MEDIACAP S.A.: Ustalenie kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną 25% udziałów Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. od Scholz & Friends Group GmbH - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
02/03/21 10:21 MEDIACAP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 4/2021 - Szacunkowe przychody za 4 kwartał 2020
07:36 MEDIACAP S.A.: Szacunkowe przychody za 4 kwartał 2020
25/01/21 21:57  brak uprawnień NWZ Mediacap upoważniło zarząd do skupu do 1,5 mln akcji własnych
20:56 MEDIACAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 25 stycznia 2021 r.
20:51 MEDIACAP S.A.: Uchwały podjęte na NWZA w dniu 25 stycznia 2021 r.
08/01/21 12:55 MEDIACAP S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku Spółki MEDIACAP S.A.
28/12/20 20:16 MEDIACAP S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
22/12/20 15:36 MEDIACAP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia