info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 13:11
kontakt
AQUAPOZ

Komunikaty

15/01/20 20:23  brak uprawnień AQUA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2020.
16/12/19 21:06 AQUA S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
19/11/19 19:03  brak uprawnień AQUA SA (10/2019) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania za rok 2019
14/11/19 21:55  brak uprawnień AQUA SA (9/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
08/11/19 17:22 AQUA S.A.: Wykreślenie zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta z rejestru zastawów
07/11/19 20:19 AQUA S.A.: Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta z rejestru zastawów
23/09/19 15:33 AQUA S.A.: Informacje od akcjonariusza o wygaśnięciu zastawu na akcjach
15:27 AQUA S.A.: Informacje od akcjonariusza o wygaśnięciu zastawu na akcjach
15:03 AQUA S.A.: Zmiana umowy linii kredytowej, oraz powiązanych zabezpieczeń dotyczące instrumentów finansowych emitenta
14/08/19 21:36  brak uprawnień AQUA SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
19/06/19 19:23  brak uprawnień AQUA SA (7/2019) Powołanie członków Zarządu Spółki AQUA S.A.
18/06/19 23:27  brak uprawnień AQUA SA (6/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 18.06.2019 r.
21:20 AQUA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.
23/05/19 23:01  brak uprawnień AQUA SA (5/2019) Ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/05/19 17:34  brak uprawnień AQUA SA (4/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku