info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 00:42
kontakt
WIERZY

Komunikaty

26/05/20 14:17 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (5/2020) Korekta raportu nr 1/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
14/05/20 23:29 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (4/2020) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2020r.
12/02/20 22:14 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (3/2020) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2019r.
10/02/20 13:43 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (2/2020) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
30/01/20 13:34 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
12/11/19 15:18 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (14/2019) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2019r.
09/08/19 13:15 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (13/2019) Zmniejszenie kary pieniężnej nałożonej na emitenta w dniu 21 czerwca 2019 r.
08/08/19 20:02 brak uprawnień GPW: zmiana Uchwały Nr 584/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r.
02/08/19 16:55 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (12/2019) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2019r.
08/07/19 08:45 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (11/2019) Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej
28/06/19 19:27 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (10/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
17:38 WIERZYCIEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2019 r.
16:50 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (9/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28 czerwca 2019r.
24/06/19 08:23 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę WIERZYCIEL S.A.
03/06/19 15:40 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (8/2019) Korekta raportu okresowego EBI nr 6/2019.