info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 02:12
kontakt
WIERZY

Komunikaty

13/04/21 17:09 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (3/2021) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
12/02/21 19:21 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (2/2021) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2020r.
07/01/21 13:08 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
27/11/20 19:49 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (12/2020) Korekta raportu okresowego 10/2020 - Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2020r.
19:25 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (11/2020) Korekta raportu okresowego 7/2020 - Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2020r.
12/11/20 22:24 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (10/2020) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2020r.
30/09/20 12:41 WIERZYCIEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30-09-2020 r.
12:24 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30 września 2020r.
04/09/20 21:56 WIERZYCIEL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-09-2020r.
21:22 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-09-2020r.
03/08/20 22:18 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (7/2020) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2020r.
31/07/20 15:22 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (6/2020) Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2019 rok.
26/05/20 14:17 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (5/2020) Korekta raportu nr 1/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
14/05/20 23:29 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (4/2020) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2020r.
12/02/20 22:14 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (3/2020) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2019r.