info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 07:12
kontakt
EUROSNAC

Komunikaty

25/06/21 13:54 EUROSNACK S.A.: Rejestracja akcji serii K oraz serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
13:41  brak uprawnień EUROSNACK SA (16/2021) Powołanie Zarządu spółki Eurosnack SA na kolejną kadencję
13:36  brak uprawnień EUROSNACK SA (15/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Eurosnack SA na kolejną kadencję
13:29  brak uprawnień EUROSNACK SA (14/2021) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
13:20 EUROSNACK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 24 czerwca 2021 roku.
12:06  brak uprawnień EUROSNACK SA (13/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
28/05/21 15:46 EUROSNACK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
15:22  brak uprawnień EUROSNACK SA (12/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
14:35  brak uprawnień EUROSNACK SA (11/2021) Raport roczny za 2020 rok
26/05/21 14:23  brak uprawnień EUROSNACK SA (10/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
19/05/21 10:16  brak uprawnień EUROSNACK SA (9/2021) Korekta raportu okresowego nr 8/2021 z dnia 14.05.2021 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
14/05/21 17:09  brak uprawnień EUROSNACK SA (8/2021) Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA
26/04/21 15:14 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
23/04/21 14:00 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13:44 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło