info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.10, godz. 23:48
kontakt
EUROSNAC

Komunikaty

12/03/21 12:04 brak uprawnień EUROSNACK SA (6/2021) Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii K wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
12:01 brak uprawnień EUROSNACK SA (5/2021) Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii L
26/02/21 15:55 brak uprawnień EUROSNACK SA (4/2021) Uchwała Zarządu Eurosnack SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
15/02/21 12:39 brak uprawnień EUROSNACK SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
25/01/21 12:40 brak uprawnień EUROSNACK SA (2/2021) Zawarcie Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
12/01/21 13:01 brak uprawnień EUROSNACK SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
13/11/20 12:32 brak uprawnień EUROSNACK SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
07/09/20 12:34 brak uprawnień EUROSNACK SA (12/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Eurosnack SA
27/08/20 15:33 brak uprawnień EUROSNACK SA (11/2020) Rejestracja zmian Statutu spółki Eurosnack SA w Krajowym Rejestrze Sądowym
21/08/20 14:17 EUROSNACK S.A.: PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
14/08/20 09:25 brak uprawnień EUROSNACK SA (10/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
07/08/20 08:42 EUROSNACK S.A.: CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
04/08/20 21:40 brak uprawnień EUROSNACK SA (9/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
15:56 EUROSNACK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 4 sierpnia 2020 roku.
15:47 brak uprawnień EUROSNACK SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 4 sierpnia 2020 roku