info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 20:30
kontakt
EUROSNAC

Komunikaty

29/06/20 09:58  brak uprawnień EUROSNACK SA (6/2020) Raport roczny za 2019 rok
25/06/20 12:57 EUROSNACK S.A.: PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI
26/05/20 15:13  brak uprawnień EUROSNACK SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
15/05/20 10:51  brak uprawnień EUROSNACK SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
14/02/20 10:26  brak uprawnień EUROSNACK SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
16/01/20 14:27  brak uprawnień EUROSNACK SA (2/2020) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
15/01/20 13:05  brak uprawnień EUROSNACK SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
14/11/19 14:26  brak uprawnień EUROSNACK SA (14/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
08/10/19 13:55 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez New Gym SA
07/10/19 14:32 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
14:22  brak uprawnień EUROSNACK SA (13/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
22/08/19 14:52 EUROSNACK S.A.: Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym
14/08/19 14:03  brak uprawnień EUROSNACK SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
30/07/19 15:47 EUROSNACK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ EUROSNACK SA w dniu 30 lipca 2019 roku.
15:21  brak uprawnień EUROSNACK SA (11/2019) Treść uchwał podjętych przez NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 30 lipca 2019 roku