info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 19:41
kontakt
STOPKLA

Komunikaty

23/10/19 14:37 STOPKLATKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r.
14/10/19 15:44 STOPKLATKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.
15:33  brak uprawnień STOPKLATKA SA (13/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.
14:23  brak uprawnień STOPKLATKA SA (12/2019) Otrzymanie od Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A.
11/10/19 17:36  brak uprawnień Kino Polska TV wezwało do sprzedaży akcji Stopklatki po 6,20 zł za sztukę
17:22 STOPKLATKA S.A.: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.
17:18  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji STOPKLATKA SA
10/10/19 15:00  brak uprawnień STOPKLATKA SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
14:44  brak uprawnień Kino Polska TV chce wycofać Stopklatkę z NewConnect
14:33 STOPKLATKA S.A.: Deklaracja akcjonariusza w sprawie wycofania Stopklatka S.A. z NewConnect
08/08/19 17:06  brak uprawnień STOPKLATKA SA (10/2019) Raport kwartalny Stopklatka S.A. za drugi kwartał 2019 r.
18/07/19 12:16  brak uprawnień STOPKLATKA SA (9/2019) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Stopklatka S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020
16/07/19 16:58 STOPKLATKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.
24/06/19 17:46 STOPKLATKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.
17:32  brak uprawnień STOPKLATKA SA (8/2019) Powołanie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. na kolejną kadencję