info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 05:43
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

20/07/21 16:15 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy
08:36  brak uprawnień Mo-Bruk ma zgodę GIOŚ na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę
08:28 MO-BRUK S.A.: Pozytywna decyzja GIOŚ w przedmiocie eksportu paliw alternatywnych (RDF) na Ukrainę.
12/07/21 16:33 MO-BRUK S.A.: Otrzymanie decyzji od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie zmniejszenia opłaty podwyższonej za składowanie odpadów.
08/06/21 16:38 MO-BRUK S.A.: Wypłata dywidendy
16:35  brak uprawnień Mo-Bruk wypłaci 20,15 zł dywidendy na akcję za '20
16:28 MO-BRUK S.A.: Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 08 czerwca 2020 roku
16:20 MO-BRUK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2021 r.
02/06/21 13:53 MO-BRUK S.A.: Zmiana adresu miejsca w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 08 czerwca 2021 roku
25/05/21 22:50  brak uprawnień Marszałek Woj. Dolnośląskiego domaga się od Mo-Bruku 61,2 mln zł podwyższonej opłaty
21:52 MO-BRUK S.A.: Otrzymanie decyzji Marszałka Dolnośląskiego w przedmiocie opłat podwyższonych.
21/05/21 15:24 MO-BRUK S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. za lata 2019 oraz 2020
12:17 MO-BRUK S.A.: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. w 2020 roku
12:01 MO-BRUK S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendowanego podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2020 r oraz wypłaty dywidendy.
17/05/21 07:05  brak uprawnień Mo-Bruk poza przejęciami rozważa budowę zakładów; I kw. dobrym prognostykiem na cały '21 (wywiad)