info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 12:24
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

16/01/20 20:04 MO-BRUK S.A.: Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku
19:59 MO-BRUK S.A.: Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
03/01/20 16:11 MO-BRUK S.A.: Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.
02/01/20 13:10 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy
23/12/19 13:39 MO-BRUK S.A.: Złożenie przez akcjonariusza Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
20/12/19 21:33 MO-BRUK S.A.: Informacja o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz wybór członka Komitetu Audytu.
13/12/19 13:42 MO-BRUK S.A.: Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
09:27 MO-BRUK S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
04/11/19 06:30  brak uprawnień Mo-Bruk rozważa nowe inwestycje w środkowej i północnej Polsce (wywiad)
24/10/19 08:32  brak uprawnień Przychody grupy Mo-Bruk wzrosły rdr po trzech kwartałach o 41 proc.
07:53 MO-BRUK S.A.: MO-BRUK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/10/19 15:23 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy
04/10/19 15:35 MO-BRUK S.A.: Wybór członka Komitetu Audytu
29/08/19 16:03 MO-BRUK S.A.: Zmiana liczby akcji Mo-BRUK S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
21/08/19 07:47 MO-BRUK S.A.: MO-BRUK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego