info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.22, godz. 07:03
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

13/09/21 16:52  brak uprawnień BM mBanku wydało nowe rekomendacje dla 7 spółek z GPW
19/08/21 08:48  brak uprawnień Zysk netto Mo-Bruku w I półr. wzrósł do 55,8 mln zł; w ocenie zarządu otoczenie rynkowe pozostaje sprzyjające
07:36 MO-BRUK S.A.: MO-BRUK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/21 13:55  brak uprawnień SKO we Wrocławiu uchyliło decyzję nakładającą na Mo-Bruk opłatę w wysokości 61,2 mln zł
13:14 MO-BRUK S.A.: Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję w sprawie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2016 roku
10/08/21 17:05 MO-BRUK S.A.: Wstrzymanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wykonania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty za składowanie odpadów.
02/08/21 14:44  brak uprawnień MO-BRUK SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/21 16:15 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy
08:36  brak uprawnień Mo-Bruk ma zgodę GIOŚ na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę
08:28 MO-BRUK S.A.: Pozytywna decyzja GIOŚ w przedmiocie eksportu paliw alternatywnych (RDF) na Ukrainę.
12/07/21 16:33 MO-BRUK S.A.: Otrzymanie decyzji od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie zmniejszenia opłaty podwyższonej za składowanie odpadów.
08/06/21 16:38 MO-BRUK S.A.: Wypłata dywidendy
16:35  brak uprawnień Mo-Bruk wypłaci 20,15 zł dywidendy na akcję za '20
16:28 MO-BRUK S.A.: Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 08 czerwca 2020 roku
16:20 MO-BRUK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2021 r.