info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 06:47
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

22/09/20 08:10  brak uprawnień Mo-Bruk zamierza wypłacać w formie dywidendy 50-100 proc. zysku netto
07:53 MO-BRUK S.A.: Podjęcie przez Zarząd Mo-BRUK S.A. uchwały w sprawie zmiany Polityki Dywidendowej
04/09/20 16:26 MO-BRUK S.A.: Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 4 września 2020 roku
16:09 MO-BRUK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 września 2020 roku
13/08/20 07:40 MO-BRUK S.A.: MO-BRUK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/08/20 13:53 MO-BRUK S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
06/08/20 14:23 MO-BRUK S.A.: Przyspieszenie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 rok.
03/08/20 08:08  brak uprawnień Mo-Bruk złożył prospekt emisyjny do KNF, główni akcjonariusze rozważają sprzedaż części akcji
01/08/20 20:19 MO-BRUK S.A.: Informacja o złożeniu w UKNF wniosek o zatwierdzeniu prospektu.
17/07/20 08:02  brak uprawnień Mo-Bruk ma kontrakt z PKP PLK o wartości max. 18,1 mln zł netto
07:52 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy.
13/07/20 11:38  brak uprawnień Portfel zamówień Mo-BRUK-u większy o 20 proc. rdr, grupa nie wyklucza akwizycji (wywiad)
22/06/20 19:51 MO-BRUK S.A.: Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
19:50 MO-BRUK S.A.: Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
19:49 MO-BRUK S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR