info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 02:10
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

27/11/20 20:55 MO-BRUK S.A.: Informacja o przydziale Akcji Oferowanych
15:57 MO-BRUK S.A.: Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 27 listopada 2020 roku
15:35 MO-BRUK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2020 roku
25/11/20 07:00  brak uprawnień Cena sprzedaży akcji Mo-Bruku ustalona na 200 zł; akcjonariusze sprzedadzą wszystkie oferowane akcje
24/11/20 22:51 MO-BRUK S.A.: Zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania.
20/11/20 16:27  brak uprawnień BM mBanku wycenia Mo-Bruk na 1,203-1,258 mld zł, Ipopema na 1,358 mld zł - źródła
19/11/20 20:34 MO-BRUK S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku równoległym
15:49  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii B spółki MO-BRUK S.A
06:45  brak uprawnień Mo-Bruk ocenia, że nadszedł czas na konsolidację w branży, ma kilka celów akwizycyjnych (wywiad)
18/11/20 20:41 MO-BRUK S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW
11:50  brak uprawnień Mo-Bruk widzi szansę w akwizycjach oraz eksporcie paliwa alternatywnego za granicę
08:25  brak uprawnień Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Mo-Bruku ustalona na 260 zł
07:55 MO-BRUK S.A.: Publikacja prospektu Spółki.
17/11/20 23:06 MO-BRUK S.A.: Zawarcie umowy plasowania akcji.
19:37  brak uprawnień Zysk netto j.d. PGE w III kw. wyniósł 273 mln zł wobec 471 mln zł zysku rok wcześniej (opis)