info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 17:28
kontakt
MABION

Komunikaty

21/10/20 14:05  brak uprawnień Mabion ma wstępne porozumienie o współpracy z Taxon Therapeutics
13:53 MABION S.A.: Podpisanie wstępnego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji przeciwciał leku MabionCD20 w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich.
20/10/20 19:25 MABION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
16/10/20 15:34 MABION S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
14/10/20 22:31  brak uprawnień Mabion podpisał list intencyjny przy pracach nad produkcją leku przeciwko Covid-19
20:15 MABION S.A.: Podpisanie Listu Intencyjnego w zakresie prowadzenia prac rozwojowych oraz produkcji przeciwciała "IL-mAb" rozwijanego jako potencjalny lek do leczenia zakażeń Covid-19.
13/10/20 11:21  brak uprawnień BM PKO BP obniża rekomendację Mabionu do "sprzedaj" oraz cenę docelową do 17 zł
29/09/20 15:16 MABION S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
22/09/20 22:08 MABION S.A.: MABION S.A. formularz raportu półrocznego
16/09/20 20:57 MABION S.A.: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu
14/09/20 18:50  brak uprawnień Mabion ma porozumienie z Vaxine ws. rozwoju, produkcji i komercjalizacji szczepionki na COVID-19 (opis)
18:36  brak uprawnień Mabion może współpracować z Vaxine przy szczepionce na COVID-19
18:23 MABION S.A.: Zawarcie porozumienia dotyczącego potencjalnej współpracy w zakresie produktu mogącego stanowić szczepionkę na chorobę Covid-19
31/08/20 17:02 MABION S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
28/08/20 16:53 MABION S.A.: Podsumowanie spotkania z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA