info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 05:52
kontakt
MABION

Komunikaty

05/01/21 12:02 MABION S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
23/12/20 19:20 MABION S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii S w KDPW
14/12/20 17:15 MABION S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
10/12/20 17:09 MABION S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.
30/11/20 17:00 MABION S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19
25/11/20 16:24 MABION S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
23/11/20 17:25 MABION S.A.: MABION S.A. formularz raportu kwartalnego
06/11/20 14:07  brak uprawnień Kursy spółek biotechnologicznych w górę; umowa OncoArendi zwiększa zainteresowanie branżą (opinia)
04/11/20 18:07 MABION S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
29/10/20 17:26  brak uprawnień Mabion ma umowę na trójramienne badanie kliniczne MabionCD20; koszt to ok. 5,4 mln euro
17:23 MABION S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19
17:12 MABION S.A.: Zawarcie umowy z Parexel na przeprowadzenie ostatniego badania klinicznego przed złożeniem wniosku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20
21/10/20 14:05  brak uprawnień Mabion ma wstępne porozumienie o współpracy z Taxon Therapeutics
13:53 MABION S.A.: Podpisanie wstępnego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji przeciwciał leku MabionCD20 w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich.
20/10/20 19:25 MABION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki