info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 03:09
kontakt
MABION

Komunikaty

15/04/21 15:40 MABION S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego
14/04/21 18:45  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii U spółki MABION S.A
18:42  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii U spółki MABION S.A.
16:14 MABION S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW
13/04/21 16:42 MABION S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
07/04/21 09:57  brak uprawnień Produkcja szczepionki przez Mabion na skalę przemysłową może rozpocząć się w III kw. '21 - Borys, PFR
02/04/21 18:26 MABION S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
26/03/21 09:47  brak uprawnień Kurs Mabionu rośnie ponad 10 proc. po informacji o pierwszej płatności od Novavax
25/03/21 21:48 MABION S.A.: Informacje dotyczące realizacji pierwszego zamówienia w ramach umowy ramowej z Novavax, Inc.
23/03/21 16:25 MABION S.A.: Rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW
16:15 MABION S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego
13:22  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki MABION SA
22/03/21 15:00 MABION S.A.: Warunkowa rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW
14:57 MABION S.A.: Informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii U emitowanych przez Mabion S.A.
16/03/21 20:18  brak uprawnień Mabion odwołał NWZ ws. drugiej emisji akcji; przeanalizuje strategię finansowania