info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 03:15
kontakt
MABION

Komunikaty

30/07/21 19:23  brak uprawnień Mabion ustalił strategię rozwoju MabionCD20 pod kątem rejestracji na rynku europejskim i amerykańskim
19:05 MABION S.A.: Przyjęcie wspólnego programu prac dla dopuszczenia MabionCD20 do obrotu na rynkach europejskim i amerykańskim oraz wypracowanie ostatecznego zakresu danych i badania klinicznego do wniosku rejestracyjnego na rynku europejskim
17:31  brak uprawnień MABION SA (1/2021) Mabion Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/07/21 10:41 MABION S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/07/21 17:16  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Mabionu
17:09 MABION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
24/06/21 12:44 MABION S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11:50  brak uprawnień Priorytetem dla Mabionu pozyskanie inwestora; linia do produkcji szczepionki prawie w pełni gotowa
06:45  brak uprawnień Mabion otrzymał od Novavax zlecenie na zamówienie surowców w ramach współpracy dot. szczepionki
23/06/21 22:59 MABION S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19
22/06/21 19:12 MABION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.
19:06 MABION S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
18:56 MABION S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r.
17/06/21 19:39  brak uprawnień Generali OFE ma mniej niż 5 proc. na WZ Mabionu
19:30 MABION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki