info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.07, godz. 03:04
kontakt
MABION

Komunikaty

15/07/20 16:07 MABION S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.
10/07/20 12:43  brak uprawnień Celon Pharma podtrzymuje, że nie zamierza zwiększać zaangażowania kapitałowego w Mabion
08:20  brak uprawnień Mabion szacuje, że najpóźniej na początku '22 zakończy prace dot. wniosku o rejestrację MabionCD20
09/07/20 23:31 MABION S.A.: Informacje w zakresie wstępnych założeń dla powtórnego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20
01/07/20 13:41 MABION S.A.: Otrzymanie z Europejskiej Agencji Leków pisemnej odpowiedzi w ramach "Scientific Advice" dotyczącej założeń nowego procesu rejestracyjnego leku MabionCD20
30/06/20 15:09 MABION S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2019
23/06/20 MABION S.A.: Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
23/06/20 13:46  brak uprawnień Celon Pharma nie planuje obecnie akwizycji, ani dokapitalizowania Mabionu
17/06/20 15:08 MABION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 czerwca 2020 r.
16/06/20 16:58 MABION S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej II kadencji
15/06/20 17:35  brak uprawnień Mabion wyemituje do 1.907.281 akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego
17:19 MABION S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.
28/05/20 15:44  brak uprawnień Obniżka stóp przez RPP bardzo negatywna dla banków, ich akcje mocno spadają (opinia)
25/05/20 17:08 MABION S.A.: MABION S.A. formularz raportu kwartalnego
19/05/20 17:47 MABION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał