info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 20:25
kontakt
AZINTER

Komunikaty

06/08/20 13:02 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe za II kwartał 2020 roku
01/07/20 12:34  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (17/2020) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
12:17 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 30.06.2020 r.
11:57  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (16/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.06.2020 r.
29/05/20  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (15/2020) Projekty uchwał na NWZ na dzień 30.06.2020 r.
29/05/20 11:43  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (14/2020) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 30.06.2020 r.
11:14 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r.
14/05/20 12:06  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (13/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 13.05.2020 r.
11:42  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (12/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
11:07 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 13.05.2020 r.
15/04/20 14:06  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (11/2020) Projekty uchwał na ZWZ na dzień 13.05.2020 r.
13:44  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (10/2020) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 13.05.2020 r.
13:21 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2020 r.
02/04/20  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (9/2020) Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2019
02/04/20 12:51  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (8/2020) Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2019