info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 14:56
kontakt
AZINTER

Komunikaty

27/03/20 11:10  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (7/2020) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
17/03/20 16:28 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
16:03  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (6/2020) Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki w zakresie siedziby
18/02/20 13:37 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 17.02.2020 r.
13:12  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 17.02.2020 r.
13/02/20 12:33  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (4/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
21/01/20 15:12  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (3/2020) Projekty uchwał na NWZ na dzień 17.02.2020 r.
14:59  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (2/2020) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 17.02.2020 r.
14:41 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lutego 2020 r.
13:31  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (1/2020) Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku
15/11/19 15:23  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (12/2019) Podpisanie umowy z firmą audytorską
13/11/19 12:31  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (11/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
08/11/19 12:43 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zawarcie istotnych umów kredytowych
22/10/19 11:38  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (10/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
25/09/19 11:44 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz 2020