info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:45
kontakt
AZINTER

Komunikaty

07/04/21 10:38  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (8/2021) Projekty uchwał na ZWZ na dzień 12.05.2021 r.
10:24  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (7/2021) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 12.05.2021 r.
09:39 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 maja 2021 r.
07:29  brak uprawnień Aztec International chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję
06/04/21 22:39 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.
22:06  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (6/2021) Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020
21:29  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (5/2021) Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020
01/04/21 14:10  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (4/2021) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
11/02/21 11:04  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
04/02/21 14:12  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (2/2021) Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
20/01/21 10:58  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (1/2021) Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2021 roku
03/12/20 13:11 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji
17/11/20 11:05 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji
12/11/20 11:16  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (19/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
02/11/20 11:50 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji