info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 20:03
kontakt
HARPER

Komunikaty

02/10/19 13:56 HARPER HYGIENICS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 30 września 2019 roku.
01/10/19 17:43 HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2019; informacja o odwołaniu oraz powołaniu osób nadzorujących.
03/09/19 18:11 HARPER HYGIENICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
17:35 HARPER HYGIENICS S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie przeprowadzenia procedury scalenia (re-splitu) akcji Emitenta.
30/08/19 17:23 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego
31/07/19 21:49 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu rocznego
28/06/19 15:48 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana warunków umów kredytów udzielonych Emitentowi.
07/06/19 16:18 HARPER HYGIENICS S.A.: Podanie do publicznej wiadomości programu naprawczego w związku z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego - LISTA ALERTÓW GPW.
16/05/19 17:04 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi oraz udzielenie zabezpieczenia na aktywach Emitenta o znacznej wartości.
10/05/19 10:28 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana postanowień umowy pożyczki udzielonej Emitentowi.
26/04/19 13:54 HARPER HYGIENICS S.A.: Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 r. przez HARPER HYGIENICS S.A.
25/02/19 18:45 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego
04/02/19 15:28 HARPER HYGIENICS S.A.: Rozwiązanie umowy znaczącej
29/01/19 17:12 HARPER HYGIENICS S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.
14/01/19 14:23 HARPER HYGIENICS S.A.: Rezygnacja członka zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.