info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.19, godz. 21:34
kontakt
HARPER

Komunikaty

13/02/20 16:20 HARPER HYGIENICS S.A.: Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie scalenia akcji Spółki.
06/02/20 16:36 HARPER HYGIENICS S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek Spółki w związku ze scaleniem akcji w stosunku 10:1.
05/02/20 18:23  brak uprawnień GPW zawiesi obrót akcjami spółki Harper Hygienics od 12 do 24 lutego
17:53  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki HARPER HYGIENICS S.A.
03/02/20 17:02 HARPER HYGIENICS S.A.: Przyjęcie harmonogramu scalenia akcji Spółki, w tym ustalenie dnia referencyjnego.
15/01/20 17:03 HARPER HYGIENICS S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz scalenia akcji.
12/12/19 13:33 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu półrocznego
11/12/19 17:40 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego w 2019 r.
10/12/19 16:40 HARPER HYGIENICS S.A.: Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.
28/11/19 16:50 HARPER HYGIENICS S.A.: Informacja Zarządu Spółki dotycząca wydarzeń w dniu 27/11/2019.
02/10/19 13:56 HARPER HYGIENICS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 30 września 2019 roku.
01/10/19 17:43 HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2019; informacja o odwołaniu oraz powołaniu osób nadzorujących.
03/09/19 18:11 HARPER HYGIENICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
17:35 HARPER HYGIENICS S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie przeprowadzenia procedury scalenia (re-splitu) akcji Emitenta.
30/08/19 17:23 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego