info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 19:57
kontakt
RANKPRO

Komunikaty

11/03/21 15:30 RANK PROGRESS S.A.: Przyjęcie Oferty przez LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
27/01/21 14:07 RANK PROGRESS S.A.: Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
13/01/21 12:35 RANK PROGRESS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
23/12/20 11:09 RANK PROGRESS S.A.: Podjęcie uchwały Wspólników Spółki stowarzyszonej w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r
22/12/20 16:34 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
21/12/20 14:46 RANK PROGRESS S.A.: Złożenie przez Emitenta oferty na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Opolu
27/11/20 11:56 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu
26/11/20 08:07 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/11/20 18:01 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie ostatecznych umów nabycia nieruchomości
06/10/20 13:53 RANK PROGRESS S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 15:56 RANK PROGRESS S.A.: Zmiana warunków umowy kredytowej w spółce zależnej
24/09/20 17:21 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/20 12:04 RANK PROGRESS S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
04/09/20 15:14 RANK PROGRESS S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
28/08/20 17:55 RANK PROGRESS S.A.: Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Opolu