info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 21:23
kontakt
WERTHOL

Komunikaty

22/07/21 20:48 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (14/2021) Rezygnacja członka zarządu
10/06/21 02:43 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (13/2021) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
02:31 WERTH-HOLZ S.A.: Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej
15/05/21 12:33 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (12/2021) Raport okresowy za II kwartał 2020/2021
01/04/21 15:42 WERTH-HOLZ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r.
15:18 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (11/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r.
05/03/21 18:47 WERTH-HOLZ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r.
18:22 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (10/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r.
28/02/21 14:02 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (9/2021) Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
13:40 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (8/2021) Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
16/02/21 18:29 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (7/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.
18:14 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019/2020
14/02/21 15:40 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (5/2021) Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej
15:25 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2020/2021
12/02/21 14:39 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (3/2021) Informacja Zarządu dotycząca punktu 7 porządku obrad NWZA zwołanego na 11 lutego 2021 r.