info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 14:09
kontakt
WERTHOL

Komunikaty

01/04/21 15:42 WERTH-HOLZ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r.
15:18  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (11/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r.
05/03/21 18:47 WERTH-HOLZ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r.
18:22  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (10/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r.
28/02/21 14:02  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (9/2021) Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
13:40  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (8/2021) Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
16/02/21 18:29  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (7/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.
18:14  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019/2020
14/02/21 15:40  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (5/2021) Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej
15:25  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2020/2021
12/02/21 14:39  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (3/2021) Informacja Zarządu dotycząca punktu 7 porządku obrad NWZA zwołanego na 11 lutego 2021 r.
14:16  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (2/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 r.
13:40 WERTH-HOLZ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lutego 2021 r.
25/01/21 17:00 WERTH-HOLZ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
01/01/21 17:39 WERTH-HOLZ S.A.: Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 15.01.2021 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 11.02.2021 r.