info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 11:08
kontakt
WERTHOL

Komunikaty

05/08/20 10:58  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (12/2020) Zmiana animatora dla akcji Spółki
03/08/20 22:55 WERTH-HOLZ S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015 r.
22:47 WERTH-HOLZ S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
21/06/20 08:06  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (11/2020) Powołanie członka zarządu
11/06/20 10:23  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (10/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2020 r.
10:14 WERTH-HOLZ S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
10:05 WERTH-HOLZ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.
09/06/20 17:43  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (9/2020) Raport okresowy za II kwartał 2019/2020
13/05/20 14:25 WERTH-HOLZ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 10 czerwca 2020 r.
14:13  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 10 czerwca 2020 r.
12/05/20 12:25  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za II kwartał roku 2019/2020
06/05/20 09:51 WERTH-HOLZ S.A.: Informacja o udzieleniu subwencji finansowej
24/03/20 19:26  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (6/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r.
19:17 WERTH-HOLZ S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r.
21/03/20 11:03 WERTH-HOLZ S.A.: Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność GK Werth-Holz