info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 11:52
kontakt
ABCDAT

Komunikaty

22/10/19 22:42 ABC DATA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 października 2019 r.
22:35 ABC DATA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 października 2019 r.
18/10/19 22:46 ABC DATA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
22:37 ABC DATA S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji VICIS New Investments S.A. przez MCI Venture Projects sp. z.o.o. VI S.K.A.
16/10/19 11:55 ABC DATA S.A.: Rejestracja akcji własnych na rachunku papierów wartościowych Spółki
15/10/19 21:19 ABC DATA S.A.: Zawarcie umowy nabycia akcji własnych
21:12 ABC DATA S.A.: Korekta raportu 71/2019 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 września 2019 r.
08/10/19 21:53 ABC DATA S.A.: Korekta raportu 78/2019 - Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 4.10.2019 r.
04/10/19 21:22 ABC DATA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 października 2019 roku
21:16 ABC DATA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 października 2019 roku
30/09/19 21:58 ABC DATA S.A.: ABC DATA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/09/19 15:26 ABC DATA S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych Spółki
12/09/19 20:28 ABC DATA S.A.: Pismo Audytora w związku z rozwiązaniem umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
11/09/19 23:27 ABC DATA S.A.: Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i zawarcie z nim umowy
23:21 ABC DATA S.A.: Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki