info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.19, godz. 12:22
kontakt
ASSETUS

Komunikaty

25/06/19 17:59  brak uprawnień ASSETUS SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2018r.
17:53  brak uprawnień ASSETUS SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2019r.
24/06/19 11:06  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ASSETUS S.A.
09:50  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ASSETUS S.A.
14/06/19 09:19  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki ASSETUS S.A.
07/05/19 07:53 ASSETUS S.A.: Podpisanie ugody z bankiem przez spółkę Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji w której Emitent posiada znaczący udział w kapitale zakładowym
04/05/19 09:02  brak uprawnień ASSETUS SA (6/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za I kwartał 2019r.
09:00  brak uprawnień ASSETUS SA (5/2019) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego , zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018r. Assetus Spółka Akcyjna.
08:57  brak uprawnień ASSETUS SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2018r.
06/03/19 12:50 ASSETUS S.A.: Informacja o złożeniu zażalenia przez Emitenta na postanowienie Sądu w Łodzi o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Moderndach sp. z o.o.
18/02/19 16:55 ASSETUS S.A.: Informacja o wydaniu Postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego spółki Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji.
14/02/19 17:27 ASSETUS S.A.: Nieuwzględnienie danych finansowych spółki Kasmo sp. z o.o. w raporcie okresowym Emitenta za IV kwartał 2018r.
17:06  brak uprawnień ASSETUS SA (3/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018r.
06/02/19 09:07 ASSETUS S.A.: Informacja o wykreśleniu Emitenta z rubryki udziałowców w KRS prowadzonym dla spółki Kasmo sp. z o.o.
30/01/19 21:38 ASSETUS S.A.: Nieuwzględnienie danych finansowych spółki Kasmo sp. z o.o. w raporcie kwartalnym za 3 kwartał 2018r.