info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 21:52
kontakt
TAURON

Komunikaty

30/03/20 18:29  brak uprawnień Zarząd Tauronu chce przeznaczyć kapitał zapasowy na pokrycie straty netto za '19
18:14 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2019 r. z kapitału zapasowego oraz niewypłacania dywidendy z kapitału zapasowego
10:45 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2020 z 24 marca 2020 r.
25/03/20 16:50  brak uprawnień Tauron podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 500 mln zł
16:37 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł
24/03/20 16:31 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
23/03/20 16:43  brak uprawnień Tauron i PFR chcą współpracować przy inwestycjach OZE (opis)
16:19  brak uprawnień Tauron i PFR będą współpracować przy odnawialnych źródłach energii
16:13 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Podpisanie porozumienia w sprawie wstępnych warunków współpracy pomiędzy TAURON oraz PFR w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii
19/03/20 18:44  brak uprawnień Tauron szacuje, że miał w IV kw. 583 mln zł zysku EBITDA i 866 mln zł straty netto (opis)
18:26  brak uprawnień Tauron szacuje, że miał w IV kw. 583 mln zł zysku EBITDA i 866 mln zł straty netto
18:12 TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2019 r. i IV kwartał 2019 r.
18/03/20 15:31  brak uprawnień KGHM rozpocznie wkrótce inwestycje w farmy fotowoltaiczne
17/03/20 15:19  brak uprawnień Tauron szacuje, że odpisy obniżą łącznie wynik netto grupy za '19 o 838 mln zł (opis)
15:05  brak uprawnień Tauron szacuje, że odpisy obniżą łącznie wynik netto grupy o 838 mln zł