info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 23:46
kontakt
VENINC

Komunikaty

17/05/21 20:05 Venture INC ASI S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture INC ASI w dniu 17.05.2021
19:56 Venture INC ASI S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.
14/05/21 19:59 Venture INC ASI S.A.: Venture INC ASI S.A. formularz raportu kwartalnego
23/04/21 10:36 Venture INC ASI S.A.: Korekta raportu 13/3021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A
20/04/21 17:53 Venture INC ASI S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture INC ASI w dniu 20 kwietnia 2021 roku
17:52 Venture INC ASI S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.
17:50 Venture INC ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture INC ASI S.A.
25/03/21 18:11 Venture INC ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture INC ASI S.A.
15/03/21 16:14 Venture INC ASI S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
05/03/21 16:57 Venture INC ASI S.A.: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR
04/03/21 18:11 Venture INC ASI S.A.: Objęcie udziałów w Grenade Hub sp. z o.o.
02/03/21 15:01 Venture INC ASI S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
26/02/21 21:23  brak uprawnień Venture Inc ASI chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję
21:04 Venture INC ASI S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
20:57 Venture INC ASI S.A.: Przyjęcie polityki dywidendowej