info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 21:45
kontakt
MAXIMUS

Komunikaty

07/11/19 18:25 MAXIMUS: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAXIMUS S. A.
18:23 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki MAXIMUS SA
18:09 brak uprawnień MAXIMUS SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAXIMUS S. A.
06/11/19 18:35 brak uprawnień MAXIMUS SA (8/2019) Raport kwartalny - I kwartał 2019 roku Maximus Spółka Akcyjna.
04/11/19 19:38 brak uprawnień MAXIMUS SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019r.
14/06/19 09:54 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MAXIMUS S.A.
11/04/19 16:28 brak uprawnień MAXIMUS SA (6/2019) Raport roczny za 2018 rok Maximus Spółka Akcyjna
09/04/19 22:21 brak uprawnień MAXIMUS SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
26/03/19 18:22 brak uprawnień GPW: Komunikat - MAXIMUS
08:48 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MAXIMUS SA
23/03/19 19:05 brak uprawnień MAXIMUS SA (4/2019) Raport kwartalny - IV kwartał 2018 roku Maximus Spółka Akcyjna
22/03/19 17:41 brak uprawnień GPW zawiesiła obrót akcjami pięciu spółek z NewConnect
19/03/19 00:04 brak uprawnień MAXIMUS SA (3/2019) Raport roczny za 2018 rok Maximus Spółka Akcyjna
14/03/19 18:33 brak uprawnień MAXIMUS SA (2/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
28/01/19 18:20 brak uprawnień MAXIMUS SA (1/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku