info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 22:25
kontakt
BLACKPOI

Komunikaty

09/12/19 15:49 BLACK POINT S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy ze spółki zależnej na rzecz Emitenta
15:14 BLACK POINT S.A.: Zawarcie umów sprzedaży udziałów spółki zależnej.
06/12/19 15:56 BLACK POINT S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy ze spółki zależnej na rzecz Emitenta
15:45  brak uprawnień BLACK POINT SA (19/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku.
14/11/19 22:16  brak uprawnień BLACK POINT SA (18/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku.
23/10/19 15:31 BLACK POINT S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za III kwartał 2019 r.
10/10/19 14:12 BLACK POINT S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
30/09/19 15:36  brak uprawnień Black Point wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję
15:34 BLACK POINT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2019 r.
15:30  brak uprawnień BLACK POINT SA (17/2019) Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz dokonane zamiany Statutu
15:27  brak uprawnień BLACK POINT SA (16/2019) Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ws. wypłaty dywidendy
10/09/19 16:09  brak uprawnień BLACK POINT SA (15/2019) Zmiana proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na wniosek Akcjonariusza
16:05 BLACK POINT S.A.: Zmiana proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na wniosek Akcjonariusza
03/09/19 17:50  brak uprawnień BLACK POINT SA (14/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. na dzień 30 września 2019 r.
17:39 BLACK POINT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. na dzień 30 września 2019 r.