info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 01:16
kontakt
BLACKPOI

Komunikaty

09/08/19 23:19  brak uprawnień BLACK POINT SA (13/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku
15:28 BLACK POINT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.
22/07/19 15:38 BLACK POINT S.A.: Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za II kwartał 2019 r.
05/07/19 22:09 BLACK POINT S.A.: Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARZawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
03/07/19 15:00 BLACK POINT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2019 r.
26/06/19 15:41  brak uprawnień BLACK POINT SA (12/2019) Powołanie osób zarządzających Black Point S.A.
15:38  brak uprawnień BLACK POINT SA (11/2019) Powołanie osób nadzorujących Black Point S.A.
15:23  brak uprawnień BLACK POINT SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Black Point S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku.
31/05/19 19:09 BLACK POINT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.
19:06  brak uprawnień BLACK POINT SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.
19:00 BLACK POINT S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. zaplanowanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
18:58  brak uprawnień BLACK POINT SA (8/2019) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. zaplanowanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
30/05/19 18:16 BLACK POINT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 24 czerwca 2019 r.
18:11  brak uprawnień BLACK POINT SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 24 czerwca 2019 r.
23/05/19 14:59 BLACK POINT S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie rekomendacji podziału zysku netto za 2018 r.