info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 15:08
kontakt
LAURENP

Komunikaty

20/08/19 17:04 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (7/2019) Korekta raportu rocznego za rok 2018
14/08/19 12:55 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (6/2019) Raport za II kwartał 2019 roku
14/05/19 14:27 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (5/2019) Raport okresowy za okres I kwartał 2019
18/04/19 12:55 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (4/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2019 r.
12:49 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18 kwietniaia 2019 roku
02/04/19 18:08 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (3/2019) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)
22/03/19 12:07 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Poska S.A. na dzień 18.04.2019 r. wraz z projektami uchwał LAUREN PESO POLSKA S.A.
11:59 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (2/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Poska S.A. na dzień 18.04.2019 r. wraz z projektami uchwał LAUREN PESO POLSKA S.A.
21/03/19 21:59 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (1/2019) Jednostkowy raport roczny Spółki Lauren Peso Polska S.A.
07/01/19 14:43 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku
17/12/18 10:59 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (19/2018) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:57 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (18/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej
12/12/18 12:41 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Przekroczenie 5% w liczbie głosów LAUREN PESO POLSKA S.A. LAUREN PESO POLSKA S.A.
12:31 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (17/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 grudnia 2018 r.
06/12/18 20:01 brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A1 i E spółki LAUREN PESO POLSKA SA