info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 02:04
kontakt
LAURENP

Komunikaty

30/07/21 12:22 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym
12:18 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Korekta raportu ESPI nr 13/2021 z dnia 21 maja 2021 roku
10:50  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (28/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:49  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (27/2021) Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii S
06/07/21 08:27 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2021 r.
02/07/21 08:11  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (26/2021) Życiorysy członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska spółka akcyjna
00:00  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (25/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
01/07/21 07:32  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (24/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska spółka akcyjna
07:30  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (23/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
02/06/21 10:54 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
10:42  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (22/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
31/05/21 19:35  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (21/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020
21/05/21 11:02 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w związku z prowadzonymi negocjacjami dot. możliwości i warun-ków połączenia
14/05/21 20:49  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (20/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
10:46  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (19/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect