info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 16:18
kontakt
LAURENP

Komunikaty

20/10/20 09:51  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (24/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
09:45 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
01/10/20 13:35 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy dystrybucji niewyłącznej
30/09/20 18:59 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zakończenie negocjacji z brokerem technologii
18:52 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
18:47  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (23/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
29/09/20 17:19 LAUREN PESO POLSKA S.A.: : Komentarz Emitenta dotyczący zakwalifikowania akcji Emitenta do segmentu NewConnect Alert
17:06  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (22/2020) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2020 roku
25/09/20 13:10 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z producentem przyłbic ochronnych przenośnych oraz podręcznych aparatów tlenowych
24/09/20 20:57  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (21/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii G
11:18 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z producentem jednorazowych maseczek ochronnych
04/09/20 12:00 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 28 sierpnia 2020 r.
01/09/20 08:36 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Częściowe zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy licencyjnej
31/08/20 21:51 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zmiana stanu posiadania
21:20 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zmiana stanu posiadania