info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 07:33
kontakt
LAURENP

Komunikaty

10/10/19 10:06 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (13/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:04 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (12/2019) Podsumowanie dotyczące obligacji wyemitowanych przez Emitenta
02/10/19 12:33 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (11/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
12:31 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (10/2019) Odwołanie członka Rady Nadzorczej
12:29 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (9/2019) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
28/08/19 13:23 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (8/2019) Informacja o złożeniu projektu na działania doradcze na kwotę 3 327 461,81 PLN
20/08/19 17:04 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (7/2019) Korekta raportu rocznego za rok 2018
14/08/19 12:55 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (6/2019) Raport za II kwartał 2019 roku
14/05/19 14:27 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (5/2019) Raport okresowy za okres I kwartał 2019
18/04/19 12:55 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (4/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2019 r.
12:49 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18 kwietniaia 2019 roku
02/04/19 18:08 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (3/2019) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)
22/03/19 12:07 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Poska S.A. na dzień 18.04.2019 r. wraz z projektami uchwał LAUREN PESO POLSKA S.A.
11:59 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (2/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Poska S.A. na dzień 18.04.2019 r. wraz z projektami uchwał LAUREN PESO POLSKA S.A.
21/03/19 21:59 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (1/2019) Jednostkowy raport roczny Spółki Lauren Peso Polska S.A.