info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 13:59
kontakt
FERRO

Komunikaty

18/11/19 17:42  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w III kw. 14,5 mln zł wobec 11,9 mln zł przed rokiem
17:12 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/19 13:55 FERRO S.A.: Zawarcie umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.
27/09/19 11:58 FERRO S.A.: Zmiany funkcji w Zarządzie Spółki
13/09/19 19:00  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 9,5 mln zł wobec 7,1 mln zł przed rokiem
17:11 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/19 11:10 FERRO S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócony raport jednostkowy
27/08/19 15:58 FERRO S.A.: Zwiększenie limitów finansowania przyznanego przez Komerční banka a.s.
09/08/19 20:41 FERRO S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
26/07/19 14:01 FERRO S.A.: Zwiększenie limitu finansowania udostępnianego przez mBank
22/07/19 15:52 FERRO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
10:00  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "trzymaj" Ferro, cena docelowa 17,1 zł
27/06/19 14:43 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
25/06/19 11:32 FERRO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku
24/06/19 18:19 FERRO S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku