info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 17:24
kontakt
FERRO

Komunikaty

24/09/20 15:50  brak uprawnień Ferro pracuje nad M&A; zakładany poziom inwestycji powinien być utrzymany
17/09/20 17:39  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 12,3 mln zł wobec 9,5 mln zł przed rokiem (opis)
17:23  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 12,3 mln zł wobec 9,5 mln zł przed rokiem
17:06 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/20 16:09 FERRO S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku
16:05  brak uprawnień Ferro wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję za '19
16:01 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku
15:57 FERRO S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku
27/08/20 15:49 FERRO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
18/08/20 16:11  brak uprawnień Sąd uwzględnił skargę kasacyjną Ferro ws. zobowiązania podatkowego, sprawa będzie ponownie rozpatrywana
15:43 FERRO S.A.: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględniający skargę kasacyjną Ferro S.A.
29/07/20 18:14 FERRO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
18:03  brak uprawnień Ferro chce wypłacić 8,5 mln zł dywidendy za 2019 rok
17:49 FERRO S.A.: Uchwała Zarządu Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2019.
20/07/20 17:30  brak uprawnień Ferro chce przeznaczyć co najmniej 20 proc. zysku na dywidendę