info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:12
kontakt
FERRO

Komunikaty

29/07/21 18:51  brak uprawnień FERRO SA (2/2021) Ferro Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
26/07/21 18:01 FERRO S.A.: Nabycie kolejnego pakietu akcji Termet S.A. - zawarcie umów sprzedaży akcji Termet S.A.
30/06/21 20:55 FERRO S.A.: Uchwała w sprawie wypłaty wynagrodzenia dodatkowego (Earn - out) wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Termet S.A.
23/06/21 18:25  brak uprawnień Norges Bank ma ponad 5 proc. akcji Ferro
18:18 FERRO S.A.: Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
18:02 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 roku
16:34 FERRO S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 roku
16:32  brak uprawnień Ferro wypłaci 2,2 zł dywidendy za 2020 rok
16:22 FERRO S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku
08/06/21 20:35  brak uprawnień Ferro otrzymało od US zwrot 34,5 mln zł podatku CIT z odsetkami
20:06 FERRO S.A.: Informacja o zwrocie podatku CIT za 2012 r. wraz z odsetkami przez Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie
07/06/21 11:47  brak uprawnień Ferro chce przedstawić aktl. strategii na początku '22; liczy na zwrot płatności z podatku w II kw.
27/05/21 17:47  brak uprawnień Zysk netto Ferro w I kw. 2021 r. wzrósł o 8 proc. rdr do 17,8 mln zł
17:06 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/21 18:06  brak uprawnień FERRO SA (1/2021) Ferro Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk