info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 21:07
kontakt
FERRO

Komunikaty

29/07/20 18:14 FERRO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
18:03  brak uprawnień Ferro chce wypłacić 8,5 mln zł dywidendy za 2019 rok
17:49 FERRO S.A.: Uchwała Zarządu Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2019.
20/07/20 17:30  brak uprawnień Ferro chce przeznaczyć co najmniej 20 proc. zysku na dywidendę
17:10 FERRO S.A.: Przegląd realizacji Strategii Grupy Ferro na lata 2019 - 2023
25/05/20 13:43  brak uprawnień Ferro planuje ograniczyć inwestycje w 2020 roku
19/05/20 17:29  brak uprawnień Wyniki Ferro w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:10 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/04/20 16:20  brak uprawnień Rekomendacja zarządu Ferro dot. podziału zysku z '19 po koniec II kw.
30/03/20 17:50  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w '19 40 mln zł, wzrost rdr o 6 proc.
17:13 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz raportu rocznego
17:09 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16/03/20 11:35 FERRO S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
18/02/20 17:02  brak uprawnień Fundusze Santander TFI mają poniżej 5 proc. akcji Ferro
16:21 FERRO S.A.: Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce