info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:54
kontakt
FERRO

Komunikaty

16/03/20 11:35 FERRO S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
18/02/20 17:02  brak uprawnień Fundusze Santander TFI mają poniżej 5 proc. akcji Ferro
16:21 FERRO S.A.: Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
31/01/20 12:56  brak uprawnień Koronawirus na razie bez wpływu na plany produkcyjne polskich fabryk w Chinach (analiza)
23/01/20 14:17 FERRO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
12:52 FERRO S.A.: Zawarcie porozumienia z Wiceprezesem Zarządu i złożenie przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
06/12/19 15:49 FERRO S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
10:17  brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację dla Ferro do "kupuj", a cenę docelową do 17,8 zł
25/11/19 13:25  brak uprawnień Potencjalna akwizycja Ferro najwcześniej w 2020 roku (wywiad)
18/11/19 17:42  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w III kw. 14,5 mln zł wobec 11,9 mln zł przed rokiem
17:12 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/19 13:55 FERRO S.A.: Zawarcie umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.
27/09/19 11:58 FERRO S.A.: Zmiany funkcji w Zarządzie Spółki
13/09/19 19:00  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 9,5 mln zł wobec 7,1 mln zł przed rokiem
17:11 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego