info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 22:38
kontakt
ASTRO

Komunikaty

22/07/21 19:47 ASTRO SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 21.07.2021 r.
19:41  brak uprawnień ASTRO SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZ Emitenta w dn. 21.07.2021
24/06/21 23:28  brak uprawnień ASTRO SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
08/06/21 20:58  brak uprawnień ASTRO SA (8/2021) Raport roczny za 2020 rok z opinią biegłego rewidenta
20:49 ASTRO SA: Objęcie udziałów w spółce News 12 Sp. z o.o.
01/06/21 00:03  brak uprawnień ASTRO SA (7/2021) Raport za 2020 rok
26/05/21 14:31  brak uprawnień ASTRO SA (6/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, C i D
17/05/21 23:59  brak uprawnień ASTRO SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
13/05/21 20:03 ASTRO SA: Uruchomienie redakcji kanału News 24
08/03/21 17:05 ASTRO SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 1.03.2021 r.
02/03/21 23:16  brak uprawnień ASTRO SA (4/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn. 1.03.2021
01/03/21 13:19 ASTRO SA: Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
22/02/21 16:08  brak uprawnień ASTRO SA (3/2021) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku
19/02/21 15:43 ASTRO SA: Uzyskanie koncesji na kanał "NEWS 24"
15:41 ASTRO SA: Uzyskanie koncesji na kanał "13"