info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 02:15
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

19/10/20 10:14  brak uprawnień BLACK PEARL SA (18/2020) Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.
14/10/20 17:29  brak uprawnień BLACK PEARL SA (17/2020) Korekta Raportu za II kwartał 2020 roku.
17:08  brak uprawnień BLACK PEARL SA (16/2020) Korekta raportu za rok 2019.
16:46 BLACK PEARL S.A.: Transakcja sprzedaży 397.047 McAN coin za kwotę 313.000 PLN wygenerowała zysk 290.050,61 PLN przed opodatkowaniem. Zarząd uznając stanowisko biegłego -uzyskany przychód ze sprzedaży w dniu 13.10.2020 roku, w całości zalicza do działalności operacyjnej.
07/10/20 17:05 BLACK PEARL S.A.: Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacjigospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzeniadziałalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.
15:53 BLACK PEARL S.A.: Zmiana stanu posiadania.
11:10 BLACK PEARL S.A.: Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. aMedicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitalezakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje naprodukcje Medycznej Marihuany. Opłacenie przez Emitenta 0,5 miliona EURO napodwyższenie kapitału.
06/10/20 14:47 BLACK PEARL S.A.: Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.
30/09/20 13:47  brak uprawnień BLACK PEARL SA (15/2020) Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.
25/09/20 16:45  brak uprawnień BLACK PEARL SA (14/2020) Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
15:59  brak uprawnień BLACK PEARL SA (13/2020) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
23/09/20 15:49 BLACK PEARL S.A.: BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.
17/09/20 16:48 BLACK PEARL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.3 rozporządzenia MAR - informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
07/09/20 16:37 BLACK PEARL S.A.: Zmiana stanu posiadania
28/08/20 14:29 BLACK PEARL S.A.: Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO iprzedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na - istotną zmianę sytuacji finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje ustalona na 07.10.2020r.