info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 23:41
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

15/01/21 16:29 BLACK PEARL S.A.: McAN wchodzi do gry. Black Pearl S.A. dołącza do grona firm z branży "Gamingowej" uruchomiając internetową platformę z 30.000 (trzydziestoma tysiącami) gier https://nsgaming.pl
30/12/20 14:01 BLACK PEARL S.A.: Zarząd Emitenta ogłasza dokonanie zakupu "Platformy ISSapp" wraz z wyłącznąlicencją na jej użytkowanie. Platforma służy do sprzedaży produktów zMarihuany z zawartością CBD dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej.Licencja została udzielona na wszystkie kraje Kontynentu Europejskiego.
11:12 BLACK PEARL S.A.: Medican Ltd. przekazał Emitentowi w dniu 30.12.2020 roku informacje o nieodpłatnej dystrybucji srebrnych monet McAN o wadze jednej uncji każda - dla akcjonariuszy BPC oraz posiadaczy odpowiedniej, uprawniającej ilości McAN coin - spełniającej wymagania progowe do otrzymania ekwiwalentu przez akcjonariusza.
28/12/20 07:56 BLACK PEARL S.A.: Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego.Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy kursie 64,50 PLN.
24/12/20 09:14 BLACK PEARL S.A.: Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji jest zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect.Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście
21/12/20 07:54 BLACK PEARL S.A.: Akcjonariusze Black Pearl S.A otrzymują nieodpłatnie walutę wirtualną McAN coin z aktywów Emitenta według Regulaminu przydziału.
18/12/20 16:11 BLACK PEARL S.A.: McAN - Emitent powziął informacje o rozpoczęciu notowań waluty na Azjatyckiej Giełdzie Walut Wirtualnych "QB.com". Planowany debiut - luty 2021.
17/12/20 15:46 BLACK PEARL S.A.: Waluta Cyfrowa McAN coin - stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata "Coinpaprica". Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstawia obraz płynności waluty.Waluta Cyfrowa McAN coin - stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata "Coinpaprica". Instrument ten umożliwia określenie wolumen
15:45 BLACK PEARL S.A.: Waluta Cyfrowa McAN coin - stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata "Coinpaprica". Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstawia obraz płynności waluty.Waluta Cyfrowa McAN coin - stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata "Coinpaprica". Instrument ten umożliwia określenie wolumen
14/12/20 10:59 BLACK PEARL S.A.: Zmiana stanu posiadania
19/11/20 16:14 BLACK PEARL S.A.: Określenie wartości portfela Waluty Cyfrowej McAN - będącego własnością Emitenta przez systemową wycenę Giełdy Latoken. Osiągnięcie 14 pozycji na 205 w hierarchii walut notowanych na parkiecie Latoken w Estonii.
18/11/20 13:45 BLACK PEARL S.A.: Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce - firmę Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu: opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego opartego o patent nr PCT/PL2014/000046. Wartość dotacji : 4 817 621.25 zł (cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100).
13/11/20 16:34  brak uprawnień MRPiT: spotkanie wicepremiera J. Gowina z samorządowcami (komunikat)
06/11/20 14:56  brak uprawnień BLACK PEARL SA (21/2020) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 brak uprawnień BLACK PEARL SA (20/2020) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej