info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 21:26
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

06/07/20 12:44 BLACK PEARL S.A.: Uruchomienie programu płatności walutą cyfrową McAN , przy zakupie towarów i usług oraz udziałów w Przedsiębiorstwach innowacyjnych branż - gwarantujących znaczny wzrost wartość w czasie.
02/07/20 18:00 BLACK PEARL S.A.: BLACK PEARL S.A. właściciel waluty cyfrowej McAN sponsorem Klubu Rugby- pretendenta do tytułu Mistrza Polski.
17:54 BLACK PEARL S.A.: Wstępna prognoza zysku za II kwartał 2020 roku.
17:49 BLACK PEARL S.A.: Powrót BPC do notowań ciągłych New Connect Base z dniem 01.07.2020 r.
30/06/20 22:36 BLACK PEARL S.A.: Black Pearl S.A dołączył do grupy firm funkcjonujących na rynku blockchainowym , poprzez zakup gigantycznego pakietu waluty cyfrowej MCAN coin znajdującej się w obrocie giełdowym.
22:30 BLACK PEARL S.A.: Zmiana stanu posiadania
26/06/20 19:39 BLACK PEARL S.A.: Zmiana stanu posiadania
20/06/20 10:08  brak uprawnień BLACK PEARL SA (6/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020 BLACK PEARL S.A.
10:03 BLACK PEARL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020
16/06/20 19:20 BLACK PEARL S.A.: Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce zależnej
15/06/20 23:32  brak uprawnień BLACK PEARL SA (5/2020) Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2019
09/06/20 19:33 BLACK PEARL S.A.: Zawarcie znacznej transakcji na rynku walut wirtualnych.
19:28 BLACK PEARL S.A.: Rozpoczęcie współpracy w dziedzinie handlu kopalinami surowców naturalnych zawierających znaczne ilości potasu, magnezu, siarki i azotu.
08/06/20 18:32 BLACK PEARL S.A.: Rozpoczęcie procesu dematerializacji akcji na okaziciela znajdujących się poza obrotem giełdowym.
26/05/20 19:21  brak uprawnień BLACK PEARL SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego