info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 11:16
kontakt
KREZUS

Komunikaty

12/10/20 20:05 KREZUS SA: Otrzymanie pisma z Prokuratury Krajowej w Warszawie dot. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
07/10/20 10:29  brak uprawnień KNF wykluczy akcje Krezusa z obrotu na GPW, nałożyła 500 tys. zł kary
28/09/20 19:25 KREZUS SA: Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2018 r., raportów za I i III kwartał 2019 r., raportu rocznego KREZUS S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2019 r., raportu za I kwartał 2020 r., skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
23/09/20 19:03 KREZUS SA: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
18:23  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki KREZUS S.A
22/09/20 19:20 KREZUS SA: Uprawomocnienie się postanowienia o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
14/09/20 20:01 KREZUS SA: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
21/08/20 14:40 KREZUS SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
30/06/20 22:20 KREZUS SA: Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2018 r. oraz raportów za I i III kwartał 2019 r.
30/05/20 20:47 KREZUS SA: Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego KREZUS S.A. za I kwartał 2020 r.
27/05/20 18:49  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki KREZUS S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
26/05/20 19:49 KREZUS SA: Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
28/04/20 21:38 KREZUS SA: Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej
21:19 KREZUS SA: Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2019 r.
25/04/20 20:24 KREZUS SA: Otrzymanie pisma na odpowiedź Emitenta