info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 20:15
kontakt
KREZUS

Komunikaty

30/06/20 22:20 KREZUS SA: Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2018 r. oraz raportów za I i III kwartał 2019 r.
30/05/20 20:47 KREZUS SA: Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego KREZUS S.A. za I kwartał 2020 r.
27/05/20 18:49  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki KREZUS S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
26/05/20 19:49 KREZUS SA: Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
28/04/20 21:38 KREZUS SA: Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej
21:19 KREZUS SA: Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2019 r.
25/04/20 20:24 KREZUS SA: Otrzymanie pisma na odpowiedź Emitenta
15/04/20 19:41 KREZUS SA: Złożenie odpowiedzi na wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta
03/04/20 18:54 KREZUS SA: Rezygnacja osoby nadzorującej
02/04/20 20:34  brak uprawnień Trzy osoby fizyczne złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości Krezusa
20:17 KREZUS SA: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
29/03/20 15:49 KREZUS SA: Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2018 r. oraz raportów za I i III kwartał 2019 r.
04/03/20 20:01 KREZUS SA: Rezygnacja osoby nadzorującej
21/02/20 19:07 KREZUS SA: Rezygnacja osoby nadzorującej
31/01/20 21:14 KREZUS SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku