info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 21:40
kontakt
NOTORIA

Komunikaty

01/03/21 18:34  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (3/2021) Rejestracja akcji serii E w KDPW
15/02/21 13:43  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
11/01/21 16:50  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
02/12/20 19:29 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
09/11/20 12:54  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (14/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
05/11/20 17:36  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (13/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
26/10/20 17:44  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (12/2020) Zmiana adresu siedziby Spółki
01/09/20 17:16 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
31/08/20 18:35  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (11/2020) przydział akcji serii E
07/08/20 12:52  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (10/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
09/07/20 13:47 NOTORIA SERWIS S.A.: Zmiana liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza
19/06/20 15:18  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (9/2020) Rezygnacja członka RN
15:12  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (8/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
14:38 NOTORIA SERWIS S.A.: Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2020 roku
20/05/20 12:16 NOTORIA SERWIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia