info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 01:59
kontakt
PLASMA

Komunikaty

15/07/21 12:07 PLASMA SYSTEM S.A.: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
13/07/21 10:32  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu
10:16  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/06/21 13:41  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2021 roku
13:34 PLASMA SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.06.2021r.
25/06/21 08:01  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI
21/06/21 09:35 PLASMA SYSTEM S.A.: Informacja o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w trybie uproszczonym
02/06/21 12:52 PLASMA SYSTEM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12:44  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
28/05/21 14:43  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2021) Raport roczny za rok 2020
14/05/21 11:22  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
28/04/21 12:47 PLASMA SYSTEM S.A.: Obwieszczenia w MSiG - ogłoszenia wymagane przez Prawo Restrukturyzacyjne - Informacja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w przyspieszonym postępowaniu układowym
15/02/21 10:07  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
28/01/21 12:02  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
07/01/21 23:53 PLASMA SYSTEM S.A.: Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - Ogłoszenia Wymagane przez Prawo Restrukturyzacyjne