info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 12:01
kontakt
PLASMA

Komunikaty

14/10/20 09:33 PLASMA SYSTEM S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
09:32  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2020) Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
08/10/20 13:41 PLASMA SYSTEM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
13:32  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12:44  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2020) Powołanie w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej
05/10/20 14:58  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
28/09/20 11:16 PLASMA SYSTEM S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
11:07  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2020) Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
21/09/20 13:43 PLASMA SYSTEM S.A.: Odwołanie delegacji Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
10/09/20 19:31  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2020) Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.09.2020 roku
13:03 PLASMA SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 10.09.2020r.
28/08/20 21:38  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
13:38 PLASMA SYSTEM S.A.: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
26/08/20 13:58  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
14/08/20 11:43 PLASMA SYSTEM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy