info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 15:29
kontakt
PLASMA

Komunikaty

18/05/20 19:16 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania spółki PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI na rynku NewConnect
15/05/20 14:17 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (9/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
13:59 PLASMA SYSTEM S.A.: Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
13/05/20 14:36 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
05/05/20 15:15 PLASMA SYSTEM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14:51 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (7/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
30/04/20 19:41 brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki PLASMA SYSTEM SA notowanych na rynku NewConnect
07:44 brak uprawnień Plasma System złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
29/04/20 23:58 PLASMA SYSTEM S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
09/04/20 15:26 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (6/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
01/04/20 13:09 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (5/2020) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
31/03/20 15:11 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (4/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
14/02/20 13:23 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
17/01/20 14:54 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych Plasma SYSTEM S.A. w 2020 roku
07/01/20 15:03 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (1/2020) Aktualizacja życiorysu zawodowego Prezesa Zarządu