info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 07:33
kontakt
PLASMA

Komunikaty

08/11/19 15:34  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (24/2019) Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok
24/09/19 15:35 PLASMA SYSTEM S.A.: Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza oraz zawarcie aneksu do pożyczki zaciągniętej w roku 2019
09/09/19 14:31 PLASMA SYSTEM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
13/08/19 07:43  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (23/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
12/08/19 17:31  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (22/2019) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki
15:58 PLASMA SYSTEM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BOŚ S.A.
09/08/19 14:23  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (21/2019) Zmniejszenie kary pieniężnej nałożonej na Spółkę
08/08/19 20:01  brak uprawnień GPW: zmiana Uchwały Nr 578/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r.
07/08/19 22:58 PLASMA SYSTEM S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.
26/07/19 21:04 PLASMA SYSTEM S.A.: Zawarcie nowego porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki
24/07/19 17:55  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (20/2019) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu
15/07/19 19:35 PLASMA SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki Plasma SYSTEM S.A. w dniu 15.07.2019r
19:18  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (19/2019) Powołanie organów Spółki na nowe kadencje
19:02  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (18/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2019 r.
18:57  brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (17/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projektu uchwały w ramach porządku obrad