info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:23
kontakt
DENTAMED

Komunikaty

29/03/21 16:53  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (5/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2021 r.
16:39 DENT-A-MEDICAL S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2021 r.
25/03/21 20:08  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (4/2021) Wyniki subskrypcji akcji serii N
19/03/21 14:15 DENT-A-MEDICAL S.A.: Informacja o stanie zapisów na akcje serii N
08/03/21 13:32 DENT-A-MEDICAL S.A.: Aneks nr 2 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N
06/03/21 16:07 DENT-A-MEDICAL S.A.: Aneks nr 1 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N
25/02/21 15:50 DENT-A-MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o ofercie nabycia akcji serii N przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru
13:14 DENT-A-MEDICAL S.A.: Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały dot. akcji serii M
15/02/21 11:25  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (3/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
10/02/21 11:19 DENT-A-MEDICAL S.A.: Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza
09/02/21 18:12  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (2/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii M
08/02/21 22:38 DENT-A-MEDICAL S.A.: Przekroczenie progu 5% głosów przez akcjonariusza
18:44  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki DENT-A-MEDICAL S.A notowanych na rynku NewConnect
05/02/21 12:13 DENT-A-MEDICAL S.A.: Zwrot wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz postępowania upadłościowego
29/01/21 11:02  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (1/2021) Harmonogram raportów okresowych w 2021 r.