info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 10:57
kontakt
DENTAMED

Komunikaty

06/07/20 21:07 DENT-A-MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
20:55  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (7/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6.07.2020 r.
10:00  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (6/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej
08/06/20 22:47  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
19:33 DENT-A-MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
29/05/20 22:48  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (4/2020) Raport roczny 2019
26/05/20 22:16 DENT-A-MEDICAL S.A.: Ujawnienie stanu posiadania - przekroczenie w dół progu 5% głosów na WZ Dent-a-Medical S.A.
15/05/20 00:03  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
31/03/20 23:27 DENT-A-MEDICAL S.A.: Zawiązanie rezerw oraz aktualizacja wartości aktywów
14/02/20 11:46  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
06/02/20 21:29 DENT-A-MEDICAL S.A.: Prognoza zmniejszenia przychodów ze sprzedaży w kolejnych miesiącach.
04/02/20 18:05  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania spółki DENT-A-MEDICAL SA na rynku NewConnect
03/02/20 19:44 DENT-A-MEDICAL S.A.: Dodatkowe wyjaśnienia do wniosku o otwarcie restrukturyzacji i ogłoszenie upadłości
31/01/20 08:01  brak uprawnień Dent-a-Medical złożył wniosek o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzację
00:36 DENT-A-MEDICAL S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzację