info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 19:29
kontakt
DENTAMED

Komunikaty

03/10/19 12:16 DENT-A-MEDICAL S.A.: Prognoza zmniejszenia przychodów ze sprzedazy w IV kwartale 2019 r.
30/08/19 16:59 DENT-A-MEDICAL S.A.: Kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwu Medihelp Sp. z o.o.
26/08/19 17:36 DENT-A-MEDICAL S.A.: Otrzymanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwów Medihelp Sp. z o.o.
15/08/19 01:48  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (14/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
17/06/19 23:08 DENT-A-MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22:45  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (13/2019) Uchwał podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2019 r. Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
22:06  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (12/2019) Uchwał podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2019 r.
20/05/19 20:37  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
20:16 DENT-A-MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
19:21  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (10/2019) Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego - akcje serii L
15/05/19 10:12  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (9/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 r.
16/04/19 15:04  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (8/2019) Zakończenie subskrypcji akcji serii L
14:19 DENT-A-MEDICAL S.A.: Podpisanie umowy objęcia akcji serii L
29/03/19 14:29  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (7/2019) Zamiar zmiany statutu - akcje serii L
13:51  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (6/2019) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru, akcje serii L