info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 16:01
kontakt
GWARANT

Komunikaty

19/03/20 10:27  brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (4/2020) Jednostkowy raport roczny za 2019 rok
17/03/20 13:35 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego wniosku o wycofanie akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
05/02/20 14:40 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Wniosek o wycofanie akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
03/02/20 12:48 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
10:57  brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (3/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.01.2020 r.
31/01/20 14:31  brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (2/2020) Otrzymanie żądania akcjonariusza zwołania NWZA
21/01/20 13:41 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 2/2020
20/01/20 16:30 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
16:20 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
15/01/20 13:19 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Informacja o zamiarze nabycia akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. w drodze przymusowego wykupu - korekta
12:11  brak uprawnień GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
11:38 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Informacja o zamiarze nabycia akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. w drodze przymusowego wykupu
07:47  brak uprawnień Akcjonariusze ogłosili przymusowy wykup akcji Gwarant Agencja Ochrony
07:43  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji GWARANT AGENCJA OCHRONY SA w drodze przymusowego wykupu
19/12/19 10:29 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.: Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osobowy zobowiązanej