info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.07, godz. 09:14
kontakt
LUBAWA

Komunikaty

03/06/20 17:29 LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na 30 czerwca 2020 r.
25/05/20 19:05 LUBAWA: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 8 maja 2020 r.
21/05/20 15:48  brak uprawnień Zysk netto Lubawy wzrósł w I kw. do 12,3 mln zł z 3,9 mln zł przed rokiem - szacunki
15:38 LUBAWA: Szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 r.
08/05/20 08:44  brak uprawnień Stanisław Litwin i Silver Hexarion wzywają do sprzedaży 14,8 proc. akcji Lubawy po 0,86 zł za akcję
08:39  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LUBAWA SA
30/04/20 22:11 LUBAWA: Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29/04/20 08:58  brak uprawnień Lubawa widzi wzrost zainteresowania częścią swoich produktów
08:00 LUBAWA: LUBAWA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:49 LUBAWA: LUBAWA formularz raportu rocznego
24/04/20 15:07 LUBAWA: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
09/04/20 09:03 LUBAWA: Podpisanie przez konsorcjum umowy z Inspektoratem Uzbrojenia
06/04/20 20:25 LUBAWA: Uzgodnienie ostatecznych warunków wynagrodzenia w ramach konsorcjum
27/03/20 18:10 LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2019 r.
18/03/20 14:21 LUBAWA: Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej