info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.18, godz. 19:33
kontakt
LZPS

Komunikaty

23/10/19 13:34 PROTEKTOR: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
04/10/19 11:08 PROTEKTOR: Odwołanie i ponowne powołanie Prezesa Zarządu.
30/09/19 17:17 PROTEKTOR: PROTEKTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/09/19 13:07 PROTEKTOR: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 24 września 2019 r.
24/09/19 18:51 PROTEKTOR: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 24 września 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
15:09 PROTEKTOR: Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
15:07 PROTEKTOR: Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
23/09/19 14:57 PROTEKTOR: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
14:03 PROTEKTOR: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.
20/09/19 20:54 PROTEKTOR: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
16/09/19 19:29 PROTEKTOR: Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.
13/09/19 18:06 PROTEKTOR: Spełnienie się warunku i wejście w życie istotnej umowy.
30/08/19 15:14 PROTEKTOR: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 27 sierpnia 2019 r.
28/08/19 14:58 PROTEKTOR: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
27/08/19 20:38 PROTEKTOR: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 27 sierpnia 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.