info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 18:16
kontakt
LZPS

Komunikaty

01/04/20 17:29 PROTEKTOR: Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.
09/03/20 17:10 PROTEKTOR: Termin publikacji nowej strategii Spółki.
28/02/20 19:32 PROTEKTOR: Powołanie Członka Zarządu
28/01/20 07:48 PROTEKTOR: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
24/01/20 17:09 PROTEKTOR: Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji.
08/01/20 17:59 PROTEKTOR: Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego.
06/12/19 11:44 PROTEKTOR: Zawarcie aneksu do istotnej umowy.
29/11/19 20:18 PROTEKTOR: PROTEKTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/19 17:16  brak uprawnień Protektor odwołał strategię na lata 2018-2023; w I kw. '20 przedstawi nową
16:54 PROTEKTOR: Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2019 roku oraz odwołanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 - 2023.
23/10/19 13:34 PROTEKTOR: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
04/10/19 11:08 PROTEKTOR: Odwołanie i ponowne powołanie Prezesa Zarządu.
30/09/19 17:17 PROTEKTOR: PROTEKTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/09/19 13:07 PROTEKTOR: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 24 września 2019 r.
24/09/19 18:51 PROTEKTOR: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 24 września 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.