info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.29, godz. 10:13
kontakt
ASSECOSE

Komunikaty

02/08/23 17:42  brak uprawnień Asseco SEE miało w II kw. 49,1 mln zł zysku netto i 375,5 mln zł przychodów, zgodnie z szacunkami
17:25 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/23 18:34  brak uprawnień Asseco SEE szacuje zysk netto w II kw. na ok. 49 mln zł, konsensus zakładał 46,5 mln zł
18:15 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Informacja o szacunkowych wybranych wynikach finansowych za I półrocze 2023 roku
26/06/23 08:20  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Asseco SEE do 50 zł
22/06/23 18:12 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:22  brak uprawnień Asseco SEE wypłaci łącznie 1,46 zł dywidendy na akcję z zysku za '22 i kapitału rezerwowego
17:15 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2023 r.
16:44 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
19/06/23 16:28 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści projektu uchwały ZWZ
26/05/23 16:06 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
17/05/23 16:37 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Zawiadomienie o udziale w ogólnej liczbie głosów
27/04/23 11:17  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Asseco SEE na 2023 r. wynosi 283 mln euro
26/04/23 19:38  brak uprawnień Wyniki Asseco South Eastern Europe w I kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:09 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego