info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 07:24
kontakt
ASSECOSE

Komunikaty

30/04/20 12:24  brak uprawnień Asseco SEE widzi zarówno negatywne, jak i pozytywne biznesowe efekty pandemii
10:17  brak uprawnień Portfel zamówień Asseco SEE na 2020 rok wyższy o 16 proc.
29/04/20 17:28  brak uprawnień Wyniki Asseco South Eastern Europe w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:10 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/03/20 16:30 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2020 r.
16/03/20 10:26  brak uprawnień BM PKO BP podwyższa cenę docelową akcji Asseco SEE do 27,2 zł
04/03/20 19:46 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
25/02/20 10:36  brak uprawnień Portfel zamówień Asseco SEE na 2020 rok wyższy o 59 proc.
24/02/20 17:23  brak uprawnień Wyniki Asseco South Eastern Europe w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:18 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:16 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. formularz raportu rocznego
14:53 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
13:36  brak uprawnień Asseco South Eastern Europe planuje wypłacić 0,74 zł dywidendy na akcję
13:29 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
15/01/20 10:44 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020