info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 00:28
kontakt
ARCTIC

Komunikaty

16/08/19 19:25  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki ARCTIC PAPER SA
25/07/19 18:02 ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za dwa kwartały 2019 roku przez spółkę zależną
24/07/19 22:29  brak uprawnień Obligatariusze Arctic Paper nie skorzystają z prawa do żądania wcześniejszego wykupu długu
22:00 ARCTIC PAPER S.A.: Zakończenie Zgromadzenia Obligatariuszy
10/07/19 15:30 ARCTIC PAPER S.A.: Zmiana siedziby Arctic Paper S.A.
02/07/19 17:30 ARCTIC PAPER S.A.: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
29/05/19 14:22  brak uprawnień Arctic Paper z dużymi szansami na uniknięcie przekroczenia kowenantów w II kw. 2019
28/05/19 19:03  brak uprawnień Arctic Paper naruszył wskaźnik dług netto/EBITDA dot. obligacji serii A
18:05  brak uprawnień Arctic Paper miał w I kw. 2019 roku 14,3 mln zł zysku netto j. d.
17:40 ARCTIC PAPER S.A.: ARCTIC PAPER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:30 ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej dotyczącej naruszenia wskaźników finansowych w warunkach emisji Obligacji
15:16 ARCTIC PAPER S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
15:15 ARCTIC PAPER S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
15:14 ARCTIC PAPER S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 28 maja 2019 roku
29/04/19 08:01 ARCTIC PAPER S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 maja 2019 roku, w tym proponowane zmiany w Statucie Spółki.