info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 15:44
kontakt
ARCTIC

Komunikaty

14/05/20 13:07  brak uprawnień CAPEX Arctic Paper nie przekroczy 50 mln zł w 2020 roku
13:04  brak uprawnień Wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper w II kw. '20 może spaść do ok. 70 proc.
09:06  brak uprawnień Arctic Paper miał w I kw. 2019 roku 54,96 mln zł zysku netto j. d.
08:34  brak uprawnień Wyniki Arctic Paper w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
08:01 ARCTIC PAPER S.A.: ARCTIC PAPER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/20 17:31 ARCTIC PAPER S.A.: Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję
17:30 ARCTIC PAPER S.A.: Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej dywidendy oraz opinia Rady Nadzorczej
24/04/20 08:00 ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku przez spółkę zależną
08/04/20 ARCTIC PAPER S.A.: Działania podejmowane przez spółki zależne w zakresie minimalizacji wpływu epidemii COVID-19 na działalność i przyszłe wyniki Grupy Arctic Paper
03/04/20 06:30  brak uprawnień Wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper w I kw. ponad 95 proc., wyniki bez wpływu epidemii (wywiad)
26/03/20 09:00  brak uprawnień Zysk EBITDA Arctic Paper w 2019 r. wyniósł 278 mln zł, zgodnie z szacunkami
08:06 ARCTIC PAPER S.A.: ARCTIC PAPER S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08:05 ARCTIC PAPER S.A.: ARCTIC PAPER S.A. formularz raportu rocznego
04/03/20 14:50  brak uprawnień Arctic Paper planuje przeznaczyć 4 mln zł na panele solarne w '20
13:36  brak uprawnień Koronawirus nie stanowi dużego ryzyka dla działalności Arctic Paper - prezes