info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 13:51
kontakt
ARCTIC

Komunikaty

29/07/21 15:17  brak uprawnień ARCTIC PAPER SA (2/2021) Arctic Paper Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/07/21 10:15 ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za dwa kwartały 2021 roku przez spółkę zależną
08/07/21 18:15 ARCTIC PAPER S.A.: Całkowity wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną
22/06/21 18:06  brak uprawnień Arctic Paper wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
18:01 ARCTIC PAPER S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
18:00 ARCTIC PAPER S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. i powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
ARCTIC PAPER S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia daty dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
17:59 ARCTIC PAPER S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku
28/05/21 17:40 ARCTIC PAPER S.A.: Wypłata kredytów oraz spłata istniejącego zadłużenia finansowego Arctic Paper S.A.
27/05/21 08:11 ARCTIC PAPER S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2021 roku.
08:00 ARCTIC PAPER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.
26/05/21 17:20 ARCTIC PAPER S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
08:00 ARCTIC PAPER S.A.: Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej
20/05/21 17:20 ARCTIC PAPER S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
11/05/21 11:39  brak uprawnień Arctic Paper planuje w ciągu 2-3 miesięcy przedstawić strategię grupy