info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 22:27
kontakt
TESGAS

Komunikaty

30/12/20 15:18 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
08/12/20 16:10 TESGAS S.A.: Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia
24/11/20 15:33 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy podwykonawczej
20/11/20 08:25 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/11/20 15:06 TESGAS S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
10/11/20 14:17  brak uprawnień Oferta Tesgasu za 53,9 mln zł najniższa w przetargu PSG
13:41 TESGAS S.A.: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym
04/11/20 13:35 TESGAS S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
27/10/20 12:33 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych
23/10/20 13:57 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych
21/10/20 15:55 TESGAS S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego 44-2020 z dnia 21 października 2020
13:26 TESGAS S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
09/10/20 14:22 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o.
01/10/20 13:14 TESGAS S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
18/09/20 00:16 TESGAS S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego GK TESGAS za I półrocze 2020r.