info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.24, godz. 12:03
kontakt
TESGAS

Komunikaty

24/01/20 11:27 TESGAS S.A.: Ujawnienie stanu posiadania
23/01/20 11:44 TESGAS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
19/12/19 14:37 TESGAS S.A.: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym
22/11/19 13:52 TESGAS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zbycia akcji TESGAS S.A..
15/11/19 08:01 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 14:40 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
04/10/19 20:28 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
08:54 TESGAS S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki TESGAS S.A.
06/09/19 15:55 TESGAS S.A.: Powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/08/19 07:42 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/19 15:33 TESGAS S.A.: Informacja o podpisaniu umów kredytowych
24/07/19 15:30 TESGAS S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
19/07/19 14:16 TESGAS S.A.: Korekta powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18/07/19 11:55 TESGAS S.A.: Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/07/19 13:13 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych