info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 11:54
kontakt
TESGAS

Komunikaty

21/10/20 15:55 TESGAS S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego 44-2020 z dnia 21 października 2020
13:26 TESGAS S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
09/10/20 14:22 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o.
01/10/20 13:14 TESGAS S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
18/09/20 00:16 TESGAS S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego GK TESGAS za I półrocze 2020r.
17/09/20 23:02 TESGAS S.A.: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu Spółki TESGAS S.A.
22:38 TESGAS S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
31/08/20 18:58 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/20 21:41 TESGAS S.A.: Podpisanie umów znaczących ze Stalprofil S.A.
07/08/20 11:27 TESGAS S.A.: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
21/07/20 22:09 TESGAS S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencję
21:37 TESGAS S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
21:30 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020 r.
21:21 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020 r.
13/07/20 15:25 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.