info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 21:00
kontakt
TESGAS

Komunikaty

30/06/20 15:36 TESGAS S.A.: Kandydatura na członka Rady Nadzorczej
24/06/20 15:41 TESGAS S.A.: Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zakończenie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty
09:26 TESGAS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 21 lipca 2020 roku
09:19 TESGAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
17/06/20 22:19 TESGAS S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku
14:46 TESGAS S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
14:18 TESGAS S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki TESGAS S.A.
22/05/20 00:07 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 16:57 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Opolu
15/05/20 14:45 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Kielcach
14/05/20 16:11 TESGAS S.A.: Otrzymanie decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie przyznania subwencji finansowej
08/05/20 15:18 TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2020r.
05/05/20 13:57 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
17/04/20 15:51 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
02/04/20 14:24 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksy do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej