info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 21:14
kontakt
LENTEX

Komunikaty

27/03/20 12:48  brak uprawnień Lentex planuje sprzedać 835.443 akcji swojej spółki zależnej Gamrat
12:29 LENTEX: Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat
08:13 LENTEX: LENTEX formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08:04 LENTEX: LENTEX formularz raportu rocznego
23/03/20 15:42 LENTEX: Ocena wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki
14:41 LENTEX: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
27/02/20 15:47 LENTEX: Szacunkowe wyniki za rok 2019
24/02/20 13:46 LENTEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki
13:44  brak uprawnień WZ Lenteksu zdecydowało o utworzeniu 81,6 mln zł kapitału rezerwowego na skup akcji
13:27 LENTEX: Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 24.02.2020r.
29/01/20 11:52 LENTEX: Korekta raportu bieżącego nr 3/2020
28/01/20 14:00  brak uprawnień Akcjonariusze Lenteksu zdecydują 24 II o utworzeniu 81,6 mln zł kapitału rezerwowego na skup akcji
13:39 LENTEX: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał
17/01/20 15:53  brak uprawnień Lentex rozważa kontynuację ogłoszonego programu skupu akcji własnych
15:31 LENTEX: Zamiar zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych