info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.24, godz. 11:37
kontakt
LENTEX

Komunikaty

17/01/20 15:53  brak uprawnień Lentex rozważa kontynuację ogłoszonego programu skupu akcji własnych
15:31 LENTEX: Zamiar zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
15/01/20 11:43 LENTEX: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 12:04 LENTEX: Zawarcie umowy sprzedaży akcji Baltic Wood S.A.
07/12/19 11:50 LENTEX: Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
11:45 LENTEX: Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
06/12/19 14:32 LENTEX: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
12:24 LENTEX: Wyrażenie zgody przez walne zgromadzenie Gamrat na zbycie posiadanego pakietu akcji Baltic Wood
04/12/19 13:30 LENTEX: Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
13:17 LENTEX: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę
13:06 LENTEX: Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonej przez Spółkę Oferty
22/11/19 11:00 LENTEX: Przedłużenie terminu na zawarcie umowy sprzedaży akcji Baltic Wood S.A. - informacja od spółki zależnej
08:06 LENTEX: LENTEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/19 08:52  brak uprawnień Lentex chce skupić do 2,44 mln akcji własnych po cenie 10,5 zł za akcję
08:32 LENTEX: Oferta zakupu akcji własnych Spółki