info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 19:58
kontakt
BOGDANKA

Komunikaty

17/10/19 13:21 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 17 października 2019 r.
12:10 LW BOGDANKA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 17 października 2019 r.
15/10/19 08:43  brak uprawnień Bogdanka szacuje zysk netto grupy za I-III kw. '19 na 264 mln zł, a EBITDA na 611,3 mln zł (opis)
08:11  brak uprawnień Bogdanka szacuje zysk netto grupy za I-III kw. '19 na 264 mln zł, a EBITDA na 611,3 mln zł
08:03 LW BOGDANKA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2019 roku
30/09/19 11:39  brak uprawnień Bogdanka analizuje możliwość zmniejszenia liczby wyrobisk chodnikowych
18/09/19 10:09 LW BOGDANKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
30/08/19 08:52  brak uprawnień Wyniki Bogdanki wyższe dzięki niższym kosztom energii
07:55  brak uprawnień Bogdanka miała 197,9 mln zł skons. zysku netto w I poł. '19, wyżej od szacunków (opis)
07:44  brak uprawnień Bogdanka miała 197,9 mln zł skons. zysku netto w I poł. '19, wyżej od szacunków
07:26 LW BOGDANKA S.A.: LW BOGDANKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/07/19 13:41 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 25 lipca 2019 r.
12:13 LW BOGDANKA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
11:30 LW BOGDANKA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
15/07/19 17:51  brak uprawnień Bogdanka szacuje zysk netto grupy w I poł. '19 na 187,7 mln zł, a EBITDA na 421,8 mln zł (opis)