info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:45
kontakt
BOGDANKA

Komunikaty

27/07/21 14:25  brak uprawnień LW BOGDANKA SA (1/2021) Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14/07/21 08:51  brak uprawnień Zysk netto Bogdanki w I poł. 21 r. wyniósł 92 mln zł; plan produkcyjny na '21 podtrzymany (opis)
08:36  brak uprawnień Zysk netto Bogdanki w I poł. 21 r. wyniósł 92 mln zł; plan produkcyjny na '21 podtrzymany
08:17 LW BOGDANKA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2021 r.
12/07/21 18:26  brak uprawnień Bogdanka podpisała z górnikami porozumienie dotyczące gwarancji zatrudnienia
09/07/21 14:23 LW BOGDANKA S.A.: Zawarcie Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy sprzedaży węgla energetycznego z Enea Elektrownia Połaniec S.A.
14:19 LW BOGDANKA S.A.: Zawarcie Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy Wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
24/06/21 13:27 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r.
13:23 LW BOGDANKA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
18/06/21 10:28  brak uprawnień Erste podwyższyło cenę docelową akcji Bogdanki do 32,6 zł
09/06/21 09:04  brak uprawnień Prairie złożyło pozew przeciwko Polsce; domaga się 806 mln GBP odszkodowania (opis)
08:04  brak uprawnień Prairie złożyło pozew przeciwko Polsce; domaga się 806 mln GBP odszkodowania
01/06/21 13:40 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 1 czerwca 2021 r.
13:29 LW BOGDANKA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
13:17 LW BOGDANKA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 1 czerwca 2021 r.