info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:29
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

30/07/21 12:24  brak uprawnień EKO EXPORT SA (1/2021) Eko Export Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/21 12:22 EKO EXPORT S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O - aktualizacja.
06/07/21 13:32 EKO EXPORT S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
30/06/21 12:05 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za I półrocze 2021 r.
29/06/21 15:14 EKO EXPORT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 28.06.2021 r.
14:44 EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r.
18/06/21 11:35 EKO EXPORT S.A.: Otrzymanie zamówień od Koncernu Schlumberger na dostawy mikrosfery.
02/06/21 14:43 EKO EXPORT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
09:04 EKO EXPORT S.A.: Zawarcie umowy factoringowej.
28/05/21 08:46 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/05/21 18:47 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:45 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz raportu rocznego
01/05/21 14:50 EKO EXPORT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 10/2021.
28/04/21 19:18 EKO EXPORT S.A.: Zmiana daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.
15/04/21 08:48 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie Umowy Konsorcjum pomiędzy TOO Metallogamma z siedzibą w Kazachstanie a Eko Export Polska.