info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 15:28
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

01/07/20 09:16 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za I półrocze 2020 r.
30/06/20 18:15 EKO EXPORT S.A.: Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy.
19/06/20 15:26  brak uprawnień Eko Export chce podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji
14:57 EKO EXPORT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.
12:39 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz raportu rocznego
12:26 EKO EXPORT S.A.: Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2019 rok.
12/06/20 08:49 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/06/20 15:35 EKO EXPORT S.A.: Zmiana daty przekazywania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.
05/06/20 20:11 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
25/05/20 13:29 EKO EXPORT S.A.: Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 - uzupełnienie.
20/05/20 19:53 EKO EXPORT S.A.: Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego
19:44 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz raportu rocznego
17/05/20 19:14 EKO EXPORT S.A.: Zmiana daty przekazywania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.
15/05/20 18:48 EKO EXPORT S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki Eko Export S.A. uchwały o czasowym opóźnieniu przekazania informacji o złożeniu przez wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
13:14 EKO EXPORT S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez Eko Export S.A.