info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:13
kontakt
APLISENS

Komunikaty

09/04/21 17:02  brak uprawnień Aplisens nie planuje modyfikacji strategii; wkrótce uzyska certyfikaty na rynku amerykańskim
24/03/21 12:55 APLISENS S.A.: Rozwiązanie i zawarcie nowej umowy o pośrednictwo w eksporcie
09/03/21 10:35 APLISENS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020
04/03/21 15:43 APLISENS S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za 2020 rok.
28/01/21 15:22 APLISENS S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/01/21 10:59 APLISENS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r. - korekta
08/01/21 08:52 APLISENS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
04/01/21 20:46 APLISENS S.A.: Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
30/11/20 16:15 APLISENS S.A.: Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
24/11/20 15:58 APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
20/11/20 14:53 APLISENS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach APLISENS S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17/11/20 13:16  brak uprawnień Aplisens ocenia, że nie osiągnie zakładanego na '20 poziomu sprzedaży; dostrzega potencjał w rynku amerykańskim
00:03 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/10/20 16:10 APLISENS S.A.: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 15 września 2020 r.
05/10/20 14:11  brak uprawnień Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży łącznie 1.356.822 akcji