info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.17, godz. 19:16
kontakt
APLISENS

Komunikaty

07/02/20 11:32 APLISENS S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 6 lutego 2020 r.
06/02/20 14:19 APLISENS S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 6 lutego 2020 r.
28/01/20 11:57 APLISENS S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10/01/20 10:59 APLISENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 6 lutego 2020 roku
08/01/20 14:38 APLISENS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
02/01/20 21:20 APLISENS S.A.: Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
20/12/19 23:27 APLISENS S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Aplisens S.A.
26/11/19 14:25 APLISENS S.A.: Informacja dotycząca stanu realizacji warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
15/11/19 14:05  brak uprawnień Aplisens osiągnie zakładany w strategii na '19 wzrost przychodów
14/11/19 20:01 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/19 10:52  brak uprawnień OFE PZU mają mniej niż 5 proc. akcji Aplisensu
10:40 APLISENS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11/10/19 15:07 APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A w związku z nabyciem akcji własnych
14:53 APLISENS S.A.: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 17 września 2019 r.
08/10/19 12:01  brak uprawnień Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży łącznie 2.260.658 akcji