info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 16:33
kontakt
APLISENS

Komunikaty

29/06/21 16:20 APLISENS S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
16:10 APLISENS S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 29 czerwca 2021 r.
14:01  brak uprawnień Aplisens wypłaci 0,45 zł dywidendy na akcję za '20
13:51 APLISENS S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
24/06/21 18:15 APLISENS S.A.: Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
02/06/21 14:18  brak uprawnień Aplisens planuje skup akcji własnych, na który chce przeznaczyć do 13 mln zł
14:06 APLISENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał
14/05/21 10:44  brak uprawnień Aplisens spodziewa się wzrostu sprzedaży w '21; problemem nadal sytuacja polityczna na Białorusi
12/05/21 19:21 APLISENS S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz w sprawie terminów dywidendy
17:40 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/05/21 12:33  brak uprawnień Aplisens chce wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję za '20
12:25 APLISENS S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r.
22/04/21 17:15 APLISENS S.A.: APLISENS S.A.
17:14 APLISENS S.A.: APLISENS S.A.
09/04/21 17:02  brak uprawnień Aplisens nie planuje modyfikacji strategii; wkrótce uzyska certyfikaty na rynku amerykańskim