info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.02, godz. 13:08
kontakt
IPOPEMA

Komunikaty

29/05/20 19:32 IPOPEMA S.A.: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/05/20 09:57  brak uprawnień Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji Capital Park do 6,89 zł
21/05/20 19:50 IPOPEMA S.A.: IPOPEMA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/20 14:06 IPOPEMA S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu
24/04/20 11:00  brak uprawnień Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji AC do 40,8 zł
16/04/20 09:50  brak uprawnień Ipopema Securities podniosła cenę docelową dla Vigo System do 480 zł
08/04/20 13:02  brak uprawnień Ipopema Securities obniża wartość godziwą akcji Kernela do 64 zł
06/04/20 11:16  brak uprawnień Ipopema Securities obniża rekomendację Pekabeksu do "sprzedaj"
31/03/20 19:32 IPOPEMA S.A.: IPOPEMA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:27 IPOPEMA S.A.: IPOPEMA S.A. formularz raportu rocznego dla domów maklerskich
12/03/20 11:06  brak uprawnień Ipopema Securities obniża wycenę godziwą dla KGHM do 48,6 zł
09/03/20 12:41  brak uprawnień Ipopema Securities obniża cenę docelową dla JSW do 8,47 zł
25/02/20 16:55  brak uprawnień Ipopema podwyższyła wartość godziwą akcji CD Projekt do 215 zł na akcję
14:25  brak uprawnień Ipopema obniżyła rekomendację Bogdanki do "sprzedaj"
23/01/20 16:32 IPOPEMA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020