info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 09:46
kontakt
COGNOR

Komunikaty

27/07/21 17:41  brak uprawnień GPW: Komunikat - COGNOR
17:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2021 spółki COGNOR S.A.
12:37 COGNOR HOLDING S.A.: Ustalenie Terminu Wypłaty Dywidendy
23/07/21 16:10  brak uprawnień COGNOR SA (2/2021) Emisja obligacji i realizacja celu emisji
15:48 COGNOR HOLDING S.A.: Realizacja celu emisji obligacji serii 1/2021
21/07/21 18:16  brak uprawnień COGNOR (1/2021) Warunkowy przydział obligacji
17:55 COGNOR HOLDING S.A.: Emisja obligacji serii 1/2021
19/07/21 18:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2021spółki COGNOR S.A.
14/07/21 18:15 COGNOR HOLDING S.A.: Zawarcie dokumentacji zabezpieczeń obligacji
07/07/21 19:56 COGNOR HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta
19:42 COGNOR HOLDING S.A.: Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
05/07/21 11:39  brak uprawnień Trigon DM obniżył rekomendacje dla Grupy Kęty, Mangaty i Stalproduktu
01/07/21 15:40 COGNOR HOLDING S.A.: Sylwetki powołanych członków rady nadzorczej Emitenta
15:26 COGNOR HOLDING S.A.: Wypłata dywidendy
30/06/21 15:04 COGNOR HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 30.06.2021